ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*serenely*

S ER0 IY1 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: serenely, -serenely-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENELY S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY S ER0 IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serenely (a) sˈɪrˈiːnliː (s i1 r ii1 n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heiter {adv}serenely [Add to Longdo]
klar {adv}serenely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  serenely
      adv 1: in a peacefully serene manner; "I had the feeling that he
             was waiting, too--serenely patient"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top