ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*salting*

S AO1 L T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: salting, -salting-
CMU English Pronouncing Dictionary
SALTING S AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salting (v) sˈɔːltɪŋ (s oo1 l t i ng)
desalting (v) dˌiːsˈɔːltɪŋ (d ii2 s oo1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腌制[yān zhì, ㄧㄢ ㄓˋ, / ] marinated; to make by pickling, salting or curing, #21,634 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absalzregler {m}desalting regulator [Add to Longdo]
Entsalzung {f}demineralization; desalting [Add to Longdo]
Entsalzungsanlage {f}desalination plant; desalting plant [Add to Longdo]
entsalzen | entsalzend | entsalzt | entsalzt | entsalzteto desalt | desalting | desalted | desalts | desalted [Add to Longdo]
salzen; einpökeln | salzend; einpökelnd | gesalzen; eingepökelt | er/sie salzt | ich/er/sie salzte | er/sie hat/hatte gesalzen | es ist/war gesalzento salt | salting | salted | he/she salts | I/he/she salted | he/she has/had salted | it is/was salted [Add to Longdo]
versalzen | versalzend | versalzt; versalzen | versalzt | versalzteto oversalt | oversalting | oversalted | oversalts | oversalted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩蔵[えんぞう, enzou] (n) preserving in salt; salting down [Add to Longdo]
呼び塩[よびじお, yobijio] (n) desalting (drawing salt) from salted food; salt used for desalting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  salting
      n 1: the act of adding salt to food

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top