ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*salad dressing*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: salad dressing, -salad dressing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salad dressing(n) น้ำสลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด

English-Thai: Nontri Dictionary
SALAD salad dressing(n) น้ำสลัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookery (Salad dressing)การปรุงอาหาร (น้ำสลัด) [TU Subject Heading]
Salad dressingน้ำสลัด [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] salad dressing; vinaigrette [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salatsoße {f}; Salatdressing {n}salad dressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サラダドレッシング[saradadoresshingu] (n) salad dressing [Add to Longdo]
サラドレ[saradore] (n) (abbr) salad dressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salad dressing
   n 1: savory dressings for salads; basically of two kinds: either
      the thin French or vinaigrette type or the creamy
      mayonnaise type [syn: {dressing}, {salad dressing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top