ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rungs*

R AH1 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rungs, -rungs-
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา[Thanākhān Krung Si Ayutthayā] (tm) EN: Bank of Ayudhya ; Krungsri  FR: Bank of Ayudhya ; Krungsri

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNGS R AH1 NG Z
VERSICHERUNGS V ER0 S IH1 CH ER0 AH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rungs (n) rˈʌŋz (r uh1 ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verzögerungszeit(n) |die, pl. Verzögerungszeiten| เ้วลาหน่วง, เวลาที่ต้องรอ เวลาที่ผ่านไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้น เช่น Im Zuge der Miniaturisierung steigt der Widerstand der Verbindungsleitungen und damit die Verzögerungszeiten der Leitungen.
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag {m}; Zusatzantrag {m}amendment [Add to Longdo]
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]
Ablasskanal {m}; Abzugskanal {m}; Rinne {f}; Gosse {f}; Entwässerungsgraben {m}drain [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Sicherungsautomat {m}cutout [Add to Longdo]
Absicherungstemperatur {f}safety temperature [Add to Longdo]
Abstand {m} | Abstand von Bewehrungsstäbenspacing | spacing of reinforcement bars [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abwanderungsquote {f}churn rate [Add to Longdo]
Adressenansteuerungsystem {n}address selecting system [Add to Longdo]
Adressierungsart {f}addressing mode [Add to Longdo]
Änderungsanforderung {f}change request [Add to Longdo]
Änderungsart {f}alteration type [Add to Longdo]
Änderungsband {n}amendment tape [Add to Longdo]
Änderungscode {m}alteration code [Add to Longdo]
Änderungsdatei {f}; Fortschreibungsdatei {f}amendment file [Add to Longdo]
Änderungsdatum {n}alteration date [Add to Longdo]
Änderungsdatum {n}amendment date [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}change service [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}updating service [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Änderungsgrund {m}reason for changes [Add to Longdo]
Änderungsindex {m}amendment index [Add to Longdo]
Änderungsnotiz {f}change notice [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}amendment log [Add to Longdo]
Änderungsrate {f}alteration rate [Add to Longdo]
Änderungssatz {m}transaction record [Add to Longdo]
Änderungssatz {m}; Transaktionssatz {m}amendment record [Add to Longdo]
Änderungswunsch {m} | Änderungswünsche {pl}change request | change requests [Add to Longdo]
Änderungszeile {f}alteration line [Add to Longdo]
Änderungszeit {f}alteration time [Add to Longdo]
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field [Add to Longdo]
Aktivierungsbeleg {m}activation voucher [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Aktivierungsnummer {f}activation number [Add to Longdo]
Aktivierungsschalter {m}activation switch [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Alterungslehre {f}gerontologic [Add to Longdo]
Alterungsprozess {m}; Seneszenz {f}senescence [Add to Longdo]
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad {m}literacy rate [Add to Longdo]
Anbiederungsversuch {m}smarmy approach [Add to Longdo]
Anfeuerungsruf {m}yell [Am.] [Add to Longdo]
Anforderungsprofil {n}job profile [Add to Longdo]
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class [Add to Longdo]
Anforderungszeichen {n}; Bedienerhinweis {m}prompt [Add to Longdo]
Anführungszeichen {n}; Anführungsstrich {m} | Anführungszeichen unten | Anführungszeichen obenquotation mark; inverted comma [Br.]; quote | quote | unquote [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
人口密度[じんこうみつど, jinkoumitsudo] Bevoelkerungsdichte [Add to Longdo]
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] Aufmunterungsrufe, Anfeuerungsrufe [Add to Longdo]
手荷物一時預かり所[てにもついちじあずかりしょ, tenimotsuichijiazukarisho] Handgepaeckaufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
政令[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
永田町[ながたちょう, nagatachou] (Regierungsviertel in Tokyo) [Add to Longdo]
滋養分[じようぶん, jiyoubun] Naehrstoff, Nahrungsstoff [Add to Longdo]
組閣[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]
踏切[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
踏切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
[かく, kaku] TURM, PALAST, REGIERUNGSKABINETT, KABINETT [Add to Longdo]
預かり所[あずかりじょ, azukarijo] Aufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
預かり所[あずかりじょ, azukarijo] Aufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
食糧[しょくりょう, shokuryou] Nahrungsmittel, Proviant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top