ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rubble*

R AH1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rubble, -rubble-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubble(n) เศษหินเศษปูน, See also: เศษอิฐ, เศษเหล็ก, เศษเล็กเศษน้อย, Syn. debris, leavings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBLE R AH1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubble (n) rˈʌbl (r uh1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris, #37,593 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauschutt {m}rubble; building rubble; construction waste [Add to Longdo]
Bruchstein {m}; Trümmer {m}rubble [Add to Longdo]
Bruchsteinschüttung {f}quarrystone rubble [Add to Longdo]
Trümmerfeld {n}expanse of rubble [Add to Longdo]
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
割り栗[わりぐり, wariguri] (n) rubble; broken stone [Add to Longdo]
割り石;割石[わりいし, wariishi] (n) broken stones; rubble [Add to Longdo]
瓦礫[がれき;がりゃく, gareki ; garyaku] (n) rubble [Add to Longdo]
砕石[さいせき, saiseki] (n,vs) broken stone; rubble; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rubble
      n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
           up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top