ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*retinue*

R EH1 T AH0 N UW2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retinue, -retinue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retinue(n) ข้าราชบริพาร, See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, Syn. entourage, follovers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retinue(เรท'ทะนู) n. กลุ่มผู้ติดตาม,, See also: retinued adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม(n) entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
โดยเสด็จ(v) accompany a prince, See also: follow, be in the retinue (of a prince or a king), Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้จัดขบวนเสด็จเป็นส่วนพระองค์มีข้าราชบริพารโดยเสด็จแต่ที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[børiphān] (n) EN: retinue ; suite ; entourage  FR: entourage [m]
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide

CMU English Pronouncing Dictionary
RETINUE R EH1 T AH0 N UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retinue (n) rˈɛtɪnjuː (r e1 t i n y uu)
retinues (n) rˈɛtɪnjuːz (r e1 t i n y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] retinue, #46,126 [Add to Longdo]
人从[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] retinue; hangers-on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefolge {n}retinue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
供回り;供廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  retinue
      n 1: the group following and attending to some important person
           [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top