ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*restless*

R EH1 S T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restless, -restless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restless(adj) กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด, Syn. unsettled, unstable, nervous
restless(adj) ไม่ได้พักผ่อน, Syn. sleepless
restlessly(adv) อย่างกระสับกระส่าย, Syn. nervously, uncomfortably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet, disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrest; restlessness; uneasinessความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restlessI feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.
restless"I fell asleep?" "Totally." "Really?" "You were very restless, did you have a scary dream?"
restlessIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
restlessMy sister is so restless that she often leaves things behind.
restlessShe felt restless all day long.
restlessShe was restless because she did not have anything to do.
restlessThoughts meander like a restless wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุดลุกผุดนั่ง(v) rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai Definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
พล่าน(adv) excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
มือบอน(v) pick up things restlessly, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เด็กคนนี้มือบอน เจออะไรใกล้มือก็ดึงทิ้งหมด, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น
มือบอน(adj) cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น
แดดิ้น(v) be restless, See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agita, Syn. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย, Example: เธอกลัวเขาไม่รักทุรนทุรายจนจะแดดิ้นตายอยู่แล้ว, Thai Definition: รู้สึกเดือดร้อนทุรนทุราย
ร้อนรุ่ม(v) be restless, See also: be impatient, be ardent, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน, Example: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น
ร้อนรน(v) be impatient, See also: worry, feel restless with anxiety, be anxious, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, ร้อนรุ่ม, ร้อนใจ, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai Definition: แสดงอาการกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย(v) fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
ความร้อนรน(n) impatience, See also: anxiety, agitation, restlessness, Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม, Example: ข้อความในจดหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร้อนรนของรัฐบาลที่จะผลักดันร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายฉบับให้ผ่านความเห็นชอบ
หยุกหยิก(adv) restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
หลุกหลิก(v) be restless, See also: be active, be fidgety, Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข, Example: หูตาเขาหลุกหลิกดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลย
อยู่ไม่สุข(adj) restless, See also: naughty, Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน, Example: น้องเป็นเด็กอยู่ไม่สุข ใครเอาไปเลี้ยงเป็นต้องปวดหัวทุกคน, Thai Definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
อยู่ไม่สุข(v) be restless, See also: be naughty, fidget, Example: เขาอยู่ไม่สุข ชอบทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อย, Thai Definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
ดุกดิก(v) move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai Definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา
ล่อกแล่ก(v) be restless, See also: be agitated, have a restless and shifting manners or eyes, Syn. หลุกหลิก, Ant. สุขุม, อยู่เฉย, Example: เธอยืนเงียบๆ รอรถของทางวิทยาลัย ไม่ล่อกแล่กเหมือนผม, Thai Definition: เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
แดดิ้น[daēdin] (v) EN: be restless
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
หลุกหลิก[luklik] (v) EN: be restless ; be active ; be fidgety  FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[luklik] (adj) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety  FR: turbulent ; remuant ; excité
มือบอน[meūbøn] (v) EN: pick up things restlessly  FR: grappiller
มือบอน[meūbøn] (adj) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish
มืออยู่ไม่สุข[meū yūmaisuk] (v, exp) EN: pick up things restlessly
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (adj) EN: agitated ; restless  FR: énervé ; agité
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
ร้อนรน[rønron] (v, exp) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious  FR: être impatient
อยู่ไม่สุข[yūmaisuk] (adj) EN: restless
ยุ่งยิ่ง[yungying] (adv) EN: restlessly

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESS R EH1 S T L AH0 S
RESTLESSLY R EH1 S T L AH0 S L IY0
RESTLESSNESS R EH1 S T L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restless (j) rˈɛstləs (r e1 s t l @ s)
restlessly (a) rˈɛstləsliː (r e1 s t l @ s l ii)
restlessness (n) rˈɛstləsnəs (r e1 s t l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried, #5,906 [Add to Longdo]
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness, #9,731 [Add to Longdo]
浮躁[fú zào, ㄈㄨˊ ㄗㄠˋ, ] over-active; impetuous; impulsive; restless, #12,353 [Add to Longdo]
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, ] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern, #50,379 [Add to Longdo]
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, / ] restless with anxiety; unbearably hot and anxious, #91,707 [Add to Longdo]
神不守舍[shén bù shǒu shè, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄕㄜˋ, / ] not in one's right mind; restless, #99,240 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #128,045 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #613,065 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] restless, melancholy, #853,184 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless, agitated [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] restless [Add to Longdo]
熙壤[xī rǎng, ㄒㄧ ㄖㄤˇ, ] restless [Add to Longdo]
卧不安[wò bù ān, ㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄢ, / ] restless insomnia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rastlosigkeit {f}; Ruhelosigkeit {f}restlessness [Add to Longdo]
Unruhe {f}restlessness; restiveness [Add to Longdo]
rastlosrestless [Add to Longdo]
rastlos {adv}restlessly [Add to Longdo]
ruhelos {adj} | ruheloser | am ruhelosestenrestless | more restless | most restless [Add to Longdo]
unermüdlichunrestless [Add to Longdo]
Restless Legs; Syndrom der unruhigen Beine [med.]restless legs [Add to Longdo]
Gabelschwanzfasan {m} [ornith.]Crestless Fireback Pheasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょこちょこ[chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
ちょこまか[chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
鬼哭[きこく, kikoku] (n) (arch) wailings of a restless ghost [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
尻がこそばゆい[しりがこそばゆい, shirigakosobayui] (exp,adj-i) feeling restless; feeling uncomfortable [Add to Longdo]
心忙しい[こころぜわしい, kokorozewashii] (adj-i) restless [Add to Longdo]
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person [Add to Longdo]
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]
浮き寝[うきね, ukine] (n) sleeping in a ship; (bird) sleeping on the surface of the water; restless sleep [Add to Longdo]
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]
忙しげ[せわしげ, sewashige] (adj-na) looking busy; appearing busy; looking restless [Add to Longdo]
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restless
   adj 1: worried and uneasy [syn: {restless}, {ungratified},
       {unsatisfied}]
   2: ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless
     wind"
   3: lacking or not affording physical or mental rest; "a restless
     night"; "she fell into an uneasy sleep" [syn: {restless},
     {uneasy}] [ant: {relaxing}, {reposeful}, {restful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top