ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*repudiate*

R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repudiate, -repudiate-
Possible hiragana form: *れぷぢあて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repudiate(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, Syn. deny, reject
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow, reject, discredit

English-Thai: Nontri Dictionary
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[patisēt khørīekrøng] (v, exp) EN: repudiate a claim
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon] (v, exp) EN: repudiate an unfounded claim

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUDIATE R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T
REPUDIATED R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D
REPUDIATES R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiate (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪt (r i1 p y uu1 d i ei t)
repudiated (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪd (r i1 p y uu1 d i ei t i d)
repudiates (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪts (r i1 p y uu1 d i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赖婚[lài hūn, ㄌㄞˋ ㄏㄨㄣ, / ] to go back on a marriage contract; to repudiate an engagement, #280,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablehnen | ablehnendto repudiate | repudiating [Add to Longdo]
ebgelehntrepudiated [Add to Longdo]
lehnt abrepudiates [Add to Longdo]
lehnte abrepudiated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repudiate
   v 1: cast off; "She renounced her husband"; "The parents
      repudiated their son" [syn: {disown}, {renounce},
      {repudiate}]
   2: refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid; "The
     woman repudiated the divorce settlement"
   3: refuse to recognize or pay; "repudiate a debt"
   4: reject as untrue, unfounded, or unjust; "She repudiated the
     accusations"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top