ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*refuse to*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refuse to, -refuse to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refuse to(phrv) ไม่อนุญาตให้, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refuse toDo you refuse to leave with us?
refuse toI refuse to answer the question.
refuse toI refuse to be treated like a slave by you.
refuse toI refuse to consent to that plan.
refuse toI refuse to discuss the question.
refuse toI refuse to obey you any longer.
refuse toI refuse to put up with his carelessness any longer.
refuse toNobody could refuse to accept her invitation.
refuse toNot only did he refuse to help me but also he scolded me.
refuse toRefuse to take no answer.
refuse toShe is likely to refuse to follow his advice, because she does not like him.
refuse toShe is likely to refuse to follow his advice, because she doesn't like him.
refuse toShe may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.
refuse toThis noise is something which I refuse to put up with.
refuse toWhen children are ordered to do a certain thing by such adult standards, they frequently refuse to follow the instructions for no other reason than that they have been told to do so.
refuse toYou must refuse to drink this drug.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยอมรับ(v) refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai Definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
บิดพลิ้ว(v) evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
กัดไม่ปล่อย[kat mai plǿi] (v, exp) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously
ไม่สู้[mai sū] (v, exp) EN: spent ; refuse to be aroused
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
พยศ[phayot] (v) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore, #7,580 [Add to Longdo]
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to, #9,131 [Add to Longdo]
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, / ] to lock one's door and refuse to see sb, #28,379 [Add to Longdo]
拒付[jù fù, ㄐㄩˋ ㄈㄨˋ, ] to refuse to accept a payment; to refuse to pay; to stop (a cheque or payment), #44,943 [Add to Longdo]
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, ] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal), #46,068 [Add to Longdo]
抗税[kàng shuì, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to refuse to pay taxes; to boycott taxes, #69,824 [Add to Longdo]
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, ] against orders; to disobey; to refuse to accept orders, #76,077 [Add to Longdo]
争持[zhēng chí, ㄓㄥ ㄔˊ, / ] to refuse to concede; not to give in, #83,069 [Add to Longdo]
故步自封[gù bù zì fēng, ㄍㄨˋ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄈㄥ, ] lit. restricted to the old track; content with old ways and refuse to acknowledge progress; conservative; stagnating, #87,032 [Add to Longdo]
掩耳[yǎn ěr, ㄧㄢˇ ㄦˇ, ] to refuse to listen, #97,585 [Add to Longdo]
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, / ] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality, #125,975 [Add to Longdo]
抗捐[kàng juān, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄢ, ] to refuse to pay taxes; to boycott a levy, #199,204 [Add to Longdo]
拒收[jù shōu, ㄐㄩˋ ㄕㄡ, ] to reject; to refuse to accept [Add to Longdo]
拒载[jù zài, ㄐㄩˋ ㄗㄞˋ, / ] to refuse to take a passenger (of taxi) [Add to Longdo]
未置可否[wèi zhì kě fōu, ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡ, ] to refuse to comment; same as 不置可否 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Aussage verweigernto refuse to give evidence [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
verbittento refuse to tolerate [Add to Longdo]
etw. nicht wahrhaben wollento refuse to believe sth. [Add to Longdo]
sich gegen etw. wehren; etw. ablehnento refuse to accept [Add to Longdo]
Ich lasse mich nicht drängen.I refuse to be rushed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk [Add to Longdo]
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top