ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*refugee*

R EH1 F Y UW0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refugee, -refugee-
Possible hiragana form: *れふげえ*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency, See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refugee(n) ผู้ลี้ภัย, See also: ผู้หนีภัย, ผู้หลบภัย, Syn. exile, escape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refugee(เรฟ'ฟิวจี) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย,ผู้หนีภัย, See also: refugeeism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political refugeeผู้ลี้ภัยการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refugeeผู้ลี้ภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refugeeผู้ลี้ภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refugeeผู้ลี้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refugee, politicalผู้ลี้ภัยการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women refugeesผู้ลี้ภัยสตรี [TU Subject Heading]
Church work with refugeesคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Legal assistance to refugeesความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Refugee campsศูนย์อพยพ [TU Subject Heading]
Refugee childrenเด็กผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Refugeesผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Refugees, Politicalผู้ลี้ภัยทางการเมือง [TU Subject Heading]
Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on Refugees Displaced Persons and Migrantsกรอบการหารือระหว่างรัฐบาลในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วย ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และผู้โยกย้ายถิ่น [การทูต]
refugeeผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่พึงได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ปี พ.ศ. 2494 อาทิ สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง การได้รับการพิจารณาให้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การทำงานและการได้รับการศึกษา เป็นต้น [การทูต]
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near Eastสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ใน ตะวันออกใกล้ [การทูต]
Office of the United Nations High Commissioner for Refugeesสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refugeeFood and blankets were given out to the refugees.
refugeeHe donated $10000 to the refugee fund.
refugeeRefugees in Africa are seeking help.
refugeeRefugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.
refugeeRefugees poured in from all over the country.
refugeeRefugees will suffer lack of food, water, medicine and all that.
refugeeSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
refugeeShe made up a parcel of old clothes for the refugees.
refugeeThat boat was full of refugees from Cuba.
refugeeThat church organization takes in refugees.
refugeeThe embassy denied political asylum to foreign refugees.
refugeeThe organization furnished the refugees with food.
refugeeThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.
refugeeThe Red Cross distributed food to the refugees.
refugeeThe refugee crossed the line safely.
refugeeThe refugees are well set up with food.
refugeeThe refugees barely escaped death.
refugeeThe refugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.
refugeeThe refugees struggled against hunger.
refugeeThe refugees were excluded from the country.
refugeeThe refugees were living in a narrow, squalid backstreet.
refugeeThe rescued refugees were longing for freedom.
refugeeThe UN endeavored to supply refugees with food.
refugeeThey are appealing for money to help refugees.
refugeeThey did a good deed in helping refugees.
refugeeThey established a Japanese language class for the refugees.
refugeeWe furnished the refugees with blankets.
refugeeWe have supplied humanitarian aid to refugees.
refugeeWe must relieve the refugees of their suffering.
refugeeYugoslavia says it's not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง(n) refugee, Syn. ผู้ลี้ภัยการเมือง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในสังคมองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เขาเหล่านั้นย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
ผู้ลี้ภัย(n) refugee, See also: immigrant, escapee, displaced person, exile, Example: ผู้ลี้ภัยบางคนพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นสภาพของผู้ลี้ภัยด้วยการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง, Thai Definition: ผู้หลบหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศ
ผู้ลี้ภัยการเมือง(n) political refugee, Example: เมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากกลุ่มราชครู นายชิน ต้องเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อพยพ[phū-opphayop] (n) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee  FR: immigrant [m] ; réfugié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUGEE R EH1 F Y UW0 JH IY0
REFUGEES R EH1 F Y UW2 JH IY0 Z
REFUGEES' R EH1 F Y UW2 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refugee (n) rˌɛfjuʤˈiː (r e2 f y u jh ii1)
refugees (n) rˌɛfjuʤˈiːz (r e2 f y u jh ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难民[nàn mín, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, / ] refugee, #13,178 [Add to Longdo]
难民营[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] refugee camp, #33,830 [Add to Longdo]
流民[liú mín, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, ] refugee, #39,412 [Add to Longdo]
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee, #46,709 [Add to Longdo]
伍子胥[Wǔ Zǐ xū, ㄨˇ ㄗˇ ㄒㄩ, ] Wu Zixu (-484 BC), powerful politician in Wu; famous as destitute refugee begging in Wu town, cf 吳市吹簫|吴市吹箫, #56,282 [Add to Longdo]
吹箫[chuī xiāo, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to play the xiao 箫 (mouth organ); to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥, c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫; to busk; virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹箫; fellatio (oral sex); a blowjob, #68,083 [Add to Longdo]
吴市吹箫[Wú shì chuī xiāo, ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician, #613,570 [Add to Longdo]
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, / ] refugee from a destroyed country [Add to Longdo]
吹箫乞食[chuī xiāo qǐ shí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄑㄧˇ ㄕˊ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician [Add to Longdo]
流离遇合[liú lí yù hé, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄩˋ ㄏㄜˊ, / ] to reunite after being homeless refugees [Add to Longdo]
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄨˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussiedler {m}emigrant; refugee [Add to Longdo]
Flüchtling {m} | Flüchtlinge {pl}refugee | refugees [Add to Longdo]
Flüchtlingslager {n}refugee camp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
レフュジー[refuyuji-] (n) refugee [Add to Longdo]
環境難民[かんきょうなんみん, kankyounanmin] (n) environmental refugee [Add to Longdo]
帰還難民[きかんなんみん, kikannanmin] (n) repatriated refugee [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees [Add to Longdo]
収容施設[しゅうようしせつ, shuuyoushisetsu] (n) reception center (e.g. for refugees) (centre) [Add to Longdo]
収容所[しゅうようじょ, shuuyoujo] (n) internment camp; detention facility; POW camp; refugee camp; (P) [Add to Longdo]
出入国管理及び難民認定法[しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう, shutsunyuukokukanrioyobinanminninteihou] (n) Immigration Control and Refugee Recognition Act [Add to Longdo]
難民[なんみん, nanmin] (n) refugees; (P) [Add to Longdo]
難民キャンプ[なんみんキャンプ, nanmin kyanpu] (n) refugee camp [Add to Longdo]
難民帰還[なんみんきかん, nanminkikan] (n) return of refugees [Add to Longdo]
難民条約[なんみんじょうやく, nanminjouyaku] (n) Convention Relating to the Status of Refugees [Add to Longdo]
難民流出[なんみんりゅうしゅつ, nanminryuushutsu] (n) outflow of refugees [Add to Longdo]
入管法[にゅうかんほう, nyuukanhou] (n) (abbr) Immigration Control and Refugee Recognition Act [Add to Longdo]
避難民[ひなんみん, hinanmin] (n) refugees; evacuees; (P) [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) [Add to Longdo]
亡命者[ぼうめいしゃ, boumeisha] (n) refugee; exile; displaced persons [Add to Longdo]
流民[るみん;りゅうみん, rumin ; ryuumin] (n) refugees [Add to Longdo]
流氓[りゅうぼう, ryuubou] (n) refugee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  refugee
      n 1: an exile who flees for safety

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top