ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*redeeming*

R IH0 D IY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: redeeming, -redeeming-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้บน(n) votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้บน[kān chaibon] (n) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEEMING R IH0 D IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeeming (v) rˈɪdˈiːmɪŋ (r i1 d ii1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einlösen (gegen) | einlösend | eingelöstto redeem (for) | redeeming | redeemed [Add to Longdo]
zurückkaufen | zurückkaufendto redeem | redeeming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り柄(P);取柄;取りえ;取り得(iK);取得(iK)[とりえ, torie] (n) worth; redeeming feature; merit; gain; profit; (P) [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redeeming
   adj 1: bringing about salvation or redemption from sin; "saving
       faith"; "redemptive (or redeeming) love" [syn:
       {redemptive}, {redeeming(a)}, {saving(a)}]
   2: compensating for some fault or defect; "the redeeming feature
     of the plan is its simplicity"; "his saving grace was his
     sense of humor"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top