ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recurring*

R IH0 K ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recurring, -recurring-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodic decimal; circulating decimal; recurring decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeating decimal; circulating decimal; periodic decimal; recurring decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circulating decimal; periodic decimal; recurring decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disease, Recurringการเกิดโรคซ้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurringA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurringWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคืน(n) returning, See also: reverting, recurring, Syn. การกลับคืน, Example: การคืนถิ่นของกลุ่มผู้อพยพหนีภัยสงครามทำให้พวกเขาดีใจมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทศนิยมซ้ำ[thotsaniyom sam] (n, exp) EN: recurring decimal

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG
NONRECURRING N AA0 N R IH0 K ER1 IH0 NG
NON-RECURRING N AA0 N R IH0 K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
einmalignonrecurring [Add to Longdo]
wiederkehren | wiederkehrend | wiedergekehrt | er/sie/es kehrt wieder | ich/er/sie kehrte wieder | er/sie/es ist/war wiedergekehrtto recur | recurring | recurred | he/she/it recurs | I/he/she/is recurred | he/she/it has/had recurred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
去来[きょらい, kyorai] (n,vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
循環小数[じゅんかんしょうすう, junkanshousuu] (n) recurring decimal [Add to Longdo]
畳韻[じょういん, jouin] (n) repeated (recurring) rhymes (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recurring
      adj 1: coming back; "a revenant ghost" [syn: {recurring},
             {revenant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top