ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*queerness*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: queerness, -queerness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queerness(n) ความประหลาด, See also: ความแปลก, ความไม่ธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ชอบมาพากล(n) suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม
ความผิดปกติ(n) strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [f]
เภท[phēt] (n) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference  FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queerness (n) kwˈɪəʳnəs (k w i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderlichkeit {f}queerness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queerness
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   2: a sexual attraction to (or sexual relations with) persons of
     the same sex [syn: {homosexuality}, {homosexualism},
     {homoeroticism}, {queerness}, {gayness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top