ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*puck*

P AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: puck, -puck-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puck(n) ลูกยางสำหรับตีในกีฬาฮ็อกกี้, See also: ฮ็อกกี้น้ำแข็ง, Syn. sprite, elf
pucker(vi) ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker(vt) ทำให้ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker(n) รอยย่น, Syn. pleat, furrow
puckish(adj) เล่นซน
pucker up(phrv) ทำให้ย่น, Syn. purse up, wrinkle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puck(พัค) n. (กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง) ลูกยางสำหรับตีเข้าประตู,ลูกกลมหิมะ
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous, coy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puckering๑. การเกิดรอยย่น๒. รอยย่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macular Puckerรอยย่นบริเวณจุดรับภาพ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น(v) wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai Definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ฝาด(adj) astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai Definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง
บุ้ยปาก(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, bulge, Syn. บุ้ย, Example: คนในร้านบุ้ยปากชี้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามร้าน, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
บุ้ย(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, Syn. บุ้ยปาก, บุ้ยใบ้, ใบ้, Example: พ่อค้าบุ้ยปากให้ไปถามอีกคนหนึ่ง เพราะตัวเขาไม่รู้เรื่อง, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
จีบ(v) pleat, See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait, Example: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต, Thai Definition: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[bui] (v) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips  FR: faire signe des lèvres
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
ผักแส้ว[phak saēo] (n, exp) EN: Marsdenia glabra ; phak saeo ; Puck-saew
ย่น[yon] (v) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle  FR: rider ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCK P AH1 K
PUCKER P AH1 K ER0
PUCKETT P AH1 K IH0 T
PUCKISH P AH1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puck (n) pˈʌk (p uh1 k)
pucks (n) pˈʌks (p uh1 k s)
pucker (v) pˈʌkər (p uh1 k @ r)
puckers (v) pˈʌkəz (p uh1 k @ z)
puckish (j) pˈʌkɪʃ (p uh1 k i sh)
puckered (v) pˈʌkəd (p uh1 k @ d)
puckering (v) pˈʌkərɪŋ (p uh1 k @ r i ng)
puckishly (a) pˈʌkɪʃliː (p uh1 k i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰球[bīng qiú, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] ice hockey; puck, #31,614 [Add to Longdo]
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, / ] fold; crease; wrinkle; pucker [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n, slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gift und Galle spuckento breathe fire and brimstone [Add to Longdo]
Runzel {f}pucker [Add to Longdo]
Scheibe {f} | Scheiben {pl}puck | pucks [Add to Longdo]
Spucke {f}spit [Add to Longdo]
Spucknapf {m} | Spucknäpfe {pl}spittoon | spittoons [Add to Longdo]
ausgespucktdisgorged [Add to Longdo]
ausspucken | ausspuckendto disgorge | disgorging [Add to Longdo]
ausspucken | ausspuckendto spit out | spitting out [Add to Longdo]
spucken; ausspucken | spuckend; ausspuckend | gespuckt; ausgespucktto spit (out) {spat; spat} | spitting (out) | spat (out) [Add to Longdo]
Er spuckt große Töne.He talks big fam. [Add to Longdo]
Spuck es aus!Spit it out! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
アイシングザパック[aishinguzapakku] (n) icing the puck [Add to Longdo]
パッカー[pakka-] (n) (1) packer; (n,vs) (2) pucker [Add to Longdo]
パック[pakku] (n,vs) (1) pack; (2) puck; (P) [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吐き出す[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
吐血[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Puck
   n 1: a mischievous sprite of English folklore [syn: {Puck},
      {Robin Goodfellow}]
   2: a vulcanized rubber disk 3 inches in diameter that is used
     instead of a ball in ice hockey [syn: {puck}, {hockey puck}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top