ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*public domain*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: public domain, -public domain-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public domain(n) ที่ดินของรัฐ, See also: สาธารณสมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public domainของสาธารณะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public domainสาธารณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public domain of State; domaine public of State (Fr.)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domaine public of State (Fr.); public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]
Public domainสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [TU Subject Heading]
Public domain (Copyright law)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กฎหมายลิขสิทธิ์) [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeingut (frei verwendbar)PD : public domain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックドメイン[paburikkudomein] (n) {comp} public domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフト;パブリックドメインソフトウェア[paburikkudomeinsofuto ; paburikkudomeinsofutouea] (n) {comp} public domain software; PDS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  public domain
      n 1: property rights that are held by the public at large

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top