ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*probe*

P R OW1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: probe, -probe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probe(n) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe(n) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe(n) การสืบสวน, Syn. inquiry
probe(vt) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe(vi) ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
probe into(phrv) แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
probe into(phrv) ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe, periodontal; periodontal probeเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
saprobeตัวกินซาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obligate saprobeตัวกินซากปรับไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNA probesเอ็นเอ โพรบ, ดีเอ็นเอ โพรบ [TU Subject Heading]
Probeหัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]
Abdomen, Proberantลงพุง [การแพทย์]
Electron Probeลำแสงอิเล็กตรอนปฐมภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
probeInvestigators are running a probe into what caused the crash.
probeProbe into the cause of the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai Definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
วิจัย(n) research, See also: study, probe, Syn. การศึกษาค้นคว้า, Example: มหาวิทยาลัยไคโรเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยเดินทางไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกกันมาก, Thai Definition: การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้(v) inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai Definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai Definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
คิดค้น(v) search, See also: seek, explore, probe, Example: เมื่อเรามีทุกข์ เราควรกล้าที่จะเผชิญแล้วค่อยๆ คิดค้นหาสาเหตุเพื่อระงับเหตุนั้น, Thai Definition: ตริตรองเพื่อหาคำตอบหรือความจริง
หยั่งเชิง(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งท่าที, Example: รัฐบาลหยั่งเชิงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีน้ำมันที่กำลังจะใช้ว่ารับได้หรือไม่, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่งท่าที(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งเชิง, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อหยั่งท่าทีในการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติอุตสาหกรรมตะวันตก, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
สืบสาวราวเรื่อง(v) trace, See also: search, probe, seek, Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน, Example: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด, Thai Definition: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน
สืบเสาะ(v) seek, See also: search, trace, probe, Syn. เสาะหา, แสวงหา, สืบหา, ค้นหา, Example: เขากำลังสืบเสาะเรื่องราวของแฝดสยาม เพื่อนำมาเขียนเป็นบทความสำคัญ, Thai Definition: พยายามเที่ยวค้นหาเพื่อให้ได้มา
สืบสวน(v) investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai Definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
ชิมลาง(v) have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai Definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
คลำ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคลำหาเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
สืบ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: search ; seek ; explore ; probe  FR: chercher ; rechercher
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สัต[sat] (adj) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise  FR: intègre ; probe
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
วิจัย[wijai] (n) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe  FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
แยง[yaēng] (v) EN: search ; probe ; poke ; pick  FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
หยั่ง[yang] (v) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out  FR: sonder ; explorer
หยั่งเชิง[yang choēng] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore
หยั่งดูท่าที[yang dū thāthī] (v, exp) EN: probe; explore; sound out
หยั่งท่าที[yang thāthī] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass
ยอน[yøn] (v) EN: insert ; probe ; poke  FR: introduire ; enfoncer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBE P R OW1 B
PROBED P R OW1 B D
PROBES P R OW1 B Z
PROBE'S P R OW1 B Z
PROBERT P R AA1 B ER0 T
NEOPROBE N IY1 OW0 P R OW2 B
TELEPROBE T EH1 L AH0 P R OW1 B
PROBENECID P R AA2 B EH1 N AH0 S IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probe (v) prˈoub (p r ou1 b)
probed (v) prˈoubd (p r ou1 b d)
probes (v) prˈoubz (p r ou1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探索[tàn suǒ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries, #2,687 [Add to Longdo]
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe, #3,095 [Add to Longdo]
探测[tàn cè, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ, / ] to probe; to take readings; to explore; exploration, #9,221 [Add to Longdo]
试探[shì tàn, ㄕˋ ㄊㄢˋ, / ] to sound out; to probe; to feel out; to try out, #13,401 [Add to Longdo]
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector; probe; craft, #15,285 [Add to Longdo]
探头[tàn tóu, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] to extend one's head (out or into); a probe; detector; search unit, #15,882 [Add to Longdo]
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe, #23,490 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, ] a stone probe; acupuncture, #36,957 [Add to Longdo]
研求[yán qiú, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] to study; to probe; to research and examine, #203,689 [Add to Longdo]
伽利略探测器[Jiā lìlu:e4 tan4 ce4 qi4, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:è tàn cè qì, ㄜˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] Galileo probe [Add to Longdo]
卡仙尼[Kǎ xiān ní, ㄎㄚˇ ㄒㄧㄢ ㄋㄧˊ, ] Cassini space probe [Add to Longdo]
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, / ] probe (character) [Add to Longdo]
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, / ] probe word [Add to Longdo]
月亮女神[yuè liang nǚ shén, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙ ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, ] the Moon Goddess; name of Japanese moon space probe [Add to Longdo]
查探[chá tàn, ㄔㄚˊ ㄊㄢˋ, ] to check; to investigate; to probe (into) [Add to Longdo]
空间探测[kōng jiān tàn cè, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ, / ] space probe [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro*(vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes) [Add to Longdo]
Anstellung {f} auf Probeprobationary employment [Add to Longdo]
Aufschwemmen {n} (von Bodenproben)flotation [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Belastungsprobe {f}severe test [Add to Longdo]
Benzinprobe {f}fuel control [Add to Longdo]
Blutprobe {f}blood test [Add to Longdo]
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample [Add to Longdo]
Bodenprobe {f} | Bodenproben {pl}soil sample | soil samples [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Dauertest {m}; Belastungsprobe {f}endurance test [Add to Longdo]
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum {m} [math.]sample space [Add to Longdo]
Ergänzungsfrage {f}probe question [Add to Longdo]
Federsonde {f}spring probe [Add to Longdo]
Feststoffprobe {f} | Feststoffproben {pl}sediment sample | sediment samples [Add to Longdo]
Feuerprobe {f} | Feuerproben {pl}fire test | fire tests [Add to Longdo]
Feuerprobe {f}; harte Prüfung {f}acid test; furnace [Add to Longdo]
Feuerprobe {f}crucible [Add to Longdo]
Flächenstichprobe {f}area sample [Add to Longdo]
Flächenstichprobenverfahren {n}area sampling [Add to Longdo]
Geduldsprobe {f}; Feuerprobe {f}ordeal [Add to Longdo]
Gegenprobe {f} | Gegenproben {pl}cross check | cross checks [Add to Longdo]
Generalprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Kauf auf Probesale on trial [Add to Longdo]
Kauf auf Probeapproval sale [Add to Longdo]
Kostprobe {f}sample; taste [Add to Longdo]
Kostümprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Kraftprobe {f}trial of strength [Add to Longdo]
Längsprobe {f}longitudinal sample [Add to Longdo]
Leseprobe {f}reading rehearsal [Add to Longdo]
Mehrzweckstichprobe {f}all purpose sample [Add to Longdo]
Mikrosonde {f}microprobe [Add to Longdo]
Mischprobe {f}composite sample [Add to Longdo]
Mitarbeiter {m} auf Probeprobationary employee [Add to Longdo]
Musterabschnitt {m}; Stoffprobe {f}swatch [Add to Longdo]
Nachweis {m}; Beweis {m}; Probe {f}proof [Add to Longdo]
Neunerprobe {f}casting-out-nines [Add to Longdo]
Neunerprobe {f}nines check [Add to Longdo]
Nullprobe {f}zero sample [Add to Longdo]
Probe {f}probe [Add to Longdo]
Probe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Probe {f}rehearse [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}specimen [Add to Longdo]
Probe {f}test; tryout [Am.] [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}; Warenmuster {n}sample [Add to Longdo]
Probe {f}prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
auf Probe; versuchsweiseon trial [Add to Longdo]
die Probe bestehento stand the test [Add to Longdo]
Probeabzug {m}proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローブ[puro-bu] (n) probe [Add to Longdo]
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe [Add to Longdo]
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe [Add to Longdo]
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P) [Add to Longdo]
消息子[しょうそくし, shousokushi] (n) probe [Add to Longdo]
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P) [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]
探りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate [Add to Longdo]
探り合い[さぐりあい, saguriai] (n) probe each other; sound each other out [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
探査[たんさ, tansa] (n,vs) probe; inquiry; enquiry; investigation; (P) [Add to Longdo]
探査機[たんさき, tansaki] (n) (space) probe [Add to Longdo]
探針[たんしん, tanshin] (n) probe [Add to Longdo]
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] (n) {comp} subject probe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] Anprobe [Add to Longdo]
見本[みほん, mihon] Muster, Probe [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
試運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probe
   n 1: an inquiry into unfamiliar or questionable activities;
      "there was a congressional probe into the scandal" [syn:
      {probe}, {investigation}]
   2: a flexible slender surgical instrument with a blunt end that
     is used to explore wounds or body cavities
   3: an exploratory action or expedition
   4: an investigation conducted using a flexible surgical
     instrument to explore an injury or a body cavity
   v 1: question or examine thoroughly and closely [syn: {probe},
      {examine}]
   2: examine physically with or as if with a probe; "probe an
     anthill" [syn: {probe}, {dig into}, {poke into}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top