ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pressing*

P R EH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pressing, -pressing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressing(adj) รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
depressing(adj) ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่, Syn. mournful, gloomy, Ant. happy, joyful
pressingly(adv) อย่างรีบด่วน, Syn. urgently
depressingly(adv) อย่างผิดหวัง, See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ, Syn. unhappily, gloomily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sludge Pressingการบีบสลัดจ์, Example: กระบวนการแยกน้ำออกจากสลัดจ์ โดยใช้การบีบอัด โดยทั่วไปจะใช้ผ้ากรองประกบ โดยของแข็งถูกบีบอัดอยู่ข้างใน และของเหลวซึมออกข้างนอก [สิ่งแวดล้อม]
Attack, Suppressingโจมตีการกด [การแพทย์]
Immunosuppressing Agentsสารกดระบบอิมมูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressingFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
pressingI cannot forbear expressing my doubts.
pressingI cannot refrain from expressing my opinion about the affair.
pressingI have a pressing feeling in my stomach.
pressing"I haven't got the time to keep up with you." "That's rather depressing."
pressingI'm not good at expressing my feeling.
pressingIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
pressingIt was all the more depressing because it was raining.
pressingLanguage has, at the same time as being method of expressing one's thoughts, the side of being something used to think with.
pressingShe is backward in expressing her opinion.
pressingThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.
pressingThe issue of Third World poverty is very pressing.
pressingThe matter is really pressing.
pressingThe photo artist had trouble expressing himself.
pressingThe pressing necessity of earning a livelihood.
pressingThe rise in prices is pressing our family budget.
pressingThese trousers need pressing.
pressingThe shirt needs pressing.
pressingThe union is pressing for a ten-percent pay hike.
pressingTime is pressing every moment.
pressingWe have some pressing problems to solve.
pressingWhy don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.
pressingYou should be more discreet in expressing yourself in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้ย(int) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai Definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
โว้ย(int) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai Definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
เฮ้อ(int) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
เร่งร้อน(adj) urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น
กระชั้น(adj) urgent, See also: pressing, imminent, impending, rapid, Syn. ด่วน, Ant. ช้า, นาน, Example: เรามีเวลาที่กระชั้นมาก
การยัดเยียด(n) cramming, See also: forcing, pressing, compulsion, Syn. การยัด, การเยียดยัด, Example: การยัดเยียดเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภายหลังการกระทำผิดกกหมายถือเป็นการติดสินบนพนักงาน, Thai Definition: การขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ
หงอย(adv) listlessly, See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly, Syn. เหงา, หงอยเหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง, Example: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน
ด่วนจี๋(adv) most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai Definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
เอ้ย(int) Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai Definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
หางกะทิ[hāng kathi] (x) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)  FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
การพรางคดี[kān phrāng khadī] (n, exp) EN: suppressing evidence of a crime
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กระชั้น[krachan] (adj) EN: urgent ; pressing ; imminent  FR: précipité
เร่ง[reng] (adj) EN: urgent ; pressing  FR: urgent ; pressant
ร้อน[røn] (adj) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need  FR: urgent ; pressant

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSING P R EH1 S IH0 NG
DEPRESSING D IH0 P R EH1 S IH0 NG
EXPRESSING IH0 K S P R EH1 S IH0 NG
IMPRESSING IH2 M P R EH1 S IH0 NG
OPPRESSING AH0 P R EH1 S IH0 NG
REPRESSING R IY0 P R EH1 S IH0 NG
COMPRESSING K AH0 M P R EH1 S IH0 NG
SUPPRESSING S AH0 P R EH1 S IH0 NG
DEPRESSINGLY D IH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressing (v) prˈɛsɪŋ (p r e1 s i ng)
pressings (n) prˈɛsɪŋz (p r e1 s i ng z)
depressing (v) dˈɪprˈɛsɪŋ (d i1 p r e1 s i ng)
expressing (v) ˈɪksprˈɛsɪŋ (i1 k s p r e1 s i ng)
impressing (v) ˈɪmprˈɛsɪŋ (i1 m p r e1 s i ng)
oppressing (v) ˈəprˈɛsɪŋ (@1 p r e1 s i ng)
pressingly (a) prˈɛsɪŋliː (p r e1 s i ng l ii)
repressing (v) rˈɪprˈɛsɪŋ (r i1 p r e1 s i ng)
compressing (v) kˈəmprˈɛsɪŋ (k @1 m p r e1 s i ng)
suppressing (v) sˈəprˈɛsɪŋ (s @1 p r e1 s i ng)
decompressing (v) dˌiːkəmprˈɛsɪŋ (d ii2 k @ m p r e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of, #524 [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt), #536 [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation, #2,038 [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, / ] (final particle expressing question, affirmation or continuation), #4,118 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗), #5,424 [Add to Longdo]
迫切[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] to force; to compel; pressing; urgent, #9,767 [Add to Longdo]
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, / ] pressing; urgent, #13,301 [Add to Longdo]
[yō, ㄧㄛ, ] (final particle expressing imperative); Yo!, #14,649 [Add to Longdo]
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] pressing; threatening, #17,318 [Add to Longdo]
变脸[biàn liǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to turn hostile suddenly; face changing, a device of Sichuan Opera, a dramatic change of attitude expressing fright, anger etc, #18,458 [Add to Longdo]
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent, #21,737 [Add to Longdo]
急迫[jí pò, ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing; imperative, #32,385 [Add to Longdo]
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, / ] equation expressing a relation, #51,626 [Add to Longdo]
血书[xuè shū, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨ, / ] letter written in one's own blood, expressing determination, hatred, last wishes etc, #67,039 [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone, #96,240 [Add to Longdo]
急务[jí wù, ㄐㄧˊ ㄨˋ, / ] urgent task; pressing matter, #102,318 [Add to Longdo]
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, / ] find time in the midst of pressing affairs, #112,642 [Add to Longdo]
迫促[pò cù, ㄆㄛˋ ㄘㄨˋ, ] to urge; urgent; pressing, #136,323 [Add to Longdo]
缓不济急[huǎn bù jì jí, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. slow no aid to urgent (成语 saw); slow measures will not address a critical situation; too slow to meet a pressing need, #192,800 [Add to Longdo]
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing danger [Add to Longdo]
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]
殊深轸念[shū shēn zhěn niàn, ㄕㄨ ㄕㄣ ㄓㄣˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] extreme solicitude (成语 saw); expressing the deepest condolences; to feel deeply concerned [Add to Longdo]
絿[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 絿] urgent; pressing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druck aufpressing [Add to Longdo]
Druckfeder {f}compressing spring; pressure spring [Add to Longdo]
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing [Add to Longdo]
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
Stanzen {n} | abfallloses Stanzenpressing; stamping | scrap-free blanking [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
akutes Problempressing problem [Add to Longdo]
aufdrückend; beeindruckendimpressing [Add to Longdo]
ausdrücken; äußern; zum Ausdruck bringen | ausdrückend; äußernd | ausgedrückt; geäußert | nicht ausgedrückt | sich ausdrücken; sich äußernto express | expressing | expressed | unexpressed | to express oneself [Add to Longdo]
bedrängen | bedrängend | bedrängt | bedrängt | bedrängteto press hard | pressing hard | pressed hard | presses hard | pressed hard [Add to Longdo]
bedrückend; deprimierend {adj}depressing [Add to Longdo]
beeindrucken | beeindruckend | beeindruckt | unbegeistertto impress | impressing | impressed | unimpressed [Add to Longdo]
dekomprimieren | dekomprimierend | dekomprimiert | dekomprimiert | dekomprimierteto decompress; to uncompress | decompressing; uncompressing | decompressed; uncompressed | decompresses; uncompresses | decompressed; uncompressed [Add to Longdo]
drücken | drückend | gedrückt | er/sie/es drückt | auf den Knopf drücken | nicht gedrücktto press | pressing | pressed | he/she/it presses | to press the button | unpressed [Add to Longdo]
einprägen | einprägend | eingeprägtto impress | impressing | impressed [Add to Longdo]
erbärmlich {adv}depressingly [Add to Longdo]
herabdrücken | herabdrückend | herabgedrücktto press down | pressing down | pressed down [Add to Longdo]
komprimieren | komprimierend | komprimiert | komprimiert | komprimierteto compress | compressing | compressed | compresses | compressed [Add to Longdo]
nachdrängen | nachdrängendto press after | pressing after [Add to Longdo]
niederhaltend; unterdrückendsuppressing [Add to Longdo]
pressend {adv}pressingly [Add to Longdo]
schindend; unterdrückendoppressing [Add to Longdo]
trist {adj}dreary; dismal; depressing [Add to Longdo]
unterdrücken | unterdrückendto oppress | oppressing [Add to Longdo]
unterdrücken; verdrängen | unterdrückend; verdrängend | unterdrückt; verdrängt | unterdrückt | unterdrückte | nicht unterdrückt | jdn./etw. aus dem Bewusstsein verdrängento suppress; to repress | suppressing; repressing | suppressed; repressed | suppresses; represses | suppressed; repressed | unsuppressed; unrepressed | to repress/suppress all memory of sb./sth. [Add to Longdo]
vordringlich {adj}pressing; top priority [Add to Longdo]
wiedergeben | wiedergebend | wiedergegeben | er/sie gibt wieder | ich/er/sie gab wieder | er/sie hat/hatte wiedergegebento report; to express | reporting; expressing | reported; expressed | he/she reports | I/he/she reported | he/she has/had reported [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
それならそうと[sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
プレッシング[puresshingu] (n) pressing [Add to Longdo]
ポチっ[pochi tsu] (adv-to) (m-sl) sound effect when pressing a button [Add to Longdo]
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority [Add to Longdo]
圧出[あっしゅつ, asshutsu] (n,vs) pressing out [Add to Longdo]
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection [Add to Longdo]
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P) [Add to Longdo]
押し切り;押切り;押切[おしきり, oshikiri] (n) (1) straw cutter; short mane; (2) pressing and cutting [Add to Longdo]
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire [Add to Longdo]
開陳[かいちん, kaichin] (n,vs) stating; expressing (one's opinion) [Add to Longdo]
外交辞令[がいこうじれい, gaikoujirei] (n,adj-no) diplomatic turn of phrase; diplomatic language; tactful way of expressing something [Add to Longdo]
感情表現[かんじょうひょうげん, kanjouhyougen] (n) expressing emotion; drawing facial expressions [Add to Longdo]
喫緊事[きっきんじ, kikkinji] (n) urgent (pressing) matter [Add to Longdo]
急迫した[きゅうはくした, kyuuhakushita] (adj-f) urgent; pressing; imminent [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) [Add to Longdo]
緊切[きんせつ, kinsetsu] (adj-na,n) urgent; pressing [Add to Longdo]
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P) [Add to Longdo]
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P) [Add to Longdo]
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
差し迫る;差迫る(io)[さしせまる, sashisemaru] (v5r,vi) to be urgent; to be pressing; to be imminent [Add to Longdo]
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor [Add to Longdo]
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect [Add to Longdo]
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible [Add to Longdo]
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible [Add to Longdo]
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible [Add to Longdo]
至急[しきゅう, shikyuu] (adv,n,adj-no) urgent; pressing; (P) [Add to Longdo]
自己顕示[じこけんじ, jikokenji] (n) making oneself conspicuous; pressing one's own cause [Add to Longdo]
手詰め[てづめ, tedume] (n) pressing; urging [Add to Longdo]
寝押し[ねおし, neoshi] (n,vs) pressing clothes by placing them under the bedding while one sleeps [Add to Longdo]
新選組;新撰組[しんせんぐみ, shinsengumi] (n) Shinsengumi; shogunate police and military force located in Kyoto and dedicated to suppressing anti-shogunate activities (Edo period) [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P) [Add to Longdo]
切迫した[せっぱくした, seppakushita] (adj-f) pressing; urgent; imminent [Add to Longdo]
然れば[しかれば;されば, shikareba ; sareba] (conj) (1) (uk) (arch) that being the case; therefore; so; (2) (しかれば only) well then, moving on to another topic...; (3) (expressing surprise) ...on earth?; (int) (4) that's right [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressing
   adj 1: compelling immediate action; "too pressing to permit of
       longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'";
       "bridges in urgent need of repair" [syn: {pressing},
       {urgent}]
   n 1: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the
      button a press"; "he used pressure to stop the bleeding";
      "at the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure},
      {pressing}]
   2: a metal or plastic part that is made by a mechanical press

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top