ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*present moment*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: present moment, -present moment-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
present momentI sacrificed the present moment for the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนี้(n) the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยปัจจุบัน(n) the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, Example: มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
ปัจจุบัน(adv) at present, See also: now, at this time, currently, at the present moment, Syn. ปัจจุบันนี้, Example: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ประจุบัน(n) present, See also: present time, now, present moment, present day, current, Syn. ปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจุบัน[patjuban] (adv) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment  FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle
สมัยนี้[samai nī] (n, exp) EN: the present ; present time ; present moment
สมัยปัจจุบัน[samai patjuban] (n, exp) EN: the present ; present time ; present moment ; now  FR: ère moderne [f] ; époque actuelle [f] ; présent [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunktmoment; time; point in time | at the present moment; at this time | at a later time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]
在り;有り[あり, ari] (n,adj-no) (uk) (See 在る・ある・1) existence (at the present moment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 present moment
   n 1: at this time; "the disappointments of the here and now";
      "she is studying at the moment" [syn: {here and now},
      {present moment}, {moment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top