ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*penniless*

P EH1 N IY0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penniless, -penniless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penniless(adj) ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennilessFor one thing I'm penniless, for another I don't have the time.
pennilessHis failure in business left him penniless.
pennilessThe failure in business left me penniless.
pennilessThe problem is that he is penniless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถังแตก(v) be broke, See also: be penniless, be extremely poor, Syn. จนกรอบ, Example: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ, Thai Definition: ไม่มีเงิน, Notes: (สำนวน)
หมดเนื้อประดาตัว(v) be stone-broke, See also: lose all, be a pauper, be penniless, be destitute, be ruined, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เธอหมดเนื้อประดาตัวเพราะถูกสามีล้างผลาญ
จนกรอบ(v) be penniless, See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent, Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: แต่ก่อนเขาเป็นคนมั่งมีแต่บัดนี้เขาจนกรอบ
สิ้นเนื้อประดาตัว(adj) indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Ant. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Example: ขณะนี้พวกเขาทั้งหลายไม่มีที่พึ่งกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะตกงาน, Thai Definition: ที่ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย
สิ้นไร้ไม้ตอก(adj) indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น, Example: ทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไปเสียแล้ว ได้โปรดสงสารผมเถิด, Thai Definition: ที่ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว
หมดเนื้อหมดตัว(v) be penniless, See also: be indigent, Syn. หมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Ant. มั่งมี, Example: อย่าหลงว่าลิโป้เป็นขนม กินใช้กันจนโอเว่อโดส จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายๆ
ยากแค้น(v) be impoverish, See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless, Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน, Example: แม้บ้านผมออกจะดูทรุดโทรมแต่เราก็ไม่ได้ยากจนยากแค้นอะไรนัก
ยากแค้น(v) be impoverish, See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless, Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน, Example: แม้บ้านผมออกจะดูทรุดโทรมแต่เราก็ไม่ได้ยากจนยากแค้นอะไรนัก
กระเป๋าแห้ง(v) be penniless, See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious, Syn. ไม่มีเงิน, จน, Example: เดือนนี้กระเป๋าแห้งสุดๆ เงินจะเติมน้ำมันยังไม่มีเลย
ข้นแค้น(adj) destitute, See also: poor, needy, impoverished, penniless, poverty-stricken, Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน, Ant. ร่ำรวย, Example: เขาได้สร้างสถานที่สำหรับให้คนยากจนข้นแค้นพักอาศัย
ข้นแค้น(v) be destitute, See also: be poor, be needy, be impoverished, be penniless, be poverty-stricken, Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน, Ant. ร่ำรวย, Example: มีการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ในกรณีที่ผู้ปกครองขัดสนข้นแค้นจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
กระเป๋าแห้ง[krapao haeng] (v) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious  FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ถังแตก[thangtaēk] (v) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNILESS P EH1 N IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penniless (j) pˈɛnɪlɪs (p e1 n i l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, ] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless, #21,458 [Add to Longdo]
不名一文[bù míng yī wén, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄧ ㄨㄣˊ, ] without a penny to one's name; penniless; stony-broke, #140,074 [Add to Longdo]
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, / ] destitute; troubled; penniless and full of care, #173,741 [Add to Longdo]
家贫如洗[jiā pín rú xǐ, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧˇ, / ] extreme povery (成语 saw); destitute; penniless; poor as church mice, #187,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armut {f}pennilessness [Add to Longdo]
mittellospenniless [Add to Longdo]
mittellos {adv}pennilessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
一文無し[いちもんなし, ichimonnashi] (adj-na) penniless [Add to Longdo]
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless [Add to Longdo]
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap [Add to Longdo]
文無し[もんなし, monnashi] (adj-na,n,adj-no) penniless; broke [Add to Longdo]
無一文[むいちもん, muichimon] (adj-na,n) penniless; broke [Add to Longdo]
鐚一文;びた一文[びたいちもん, bitaichimon] (exp) being penniless; not having a cent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penniless
   adj 1: not having enough money to pay for necessities [syn:
       {hard up}, {impecunious}, {in straitened
       circumstances(p)}, {penniless}, {penurious}, {pinched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top