ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pale yellow*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pale yellow, -pale yellow-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] buff; pale yellow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow [Add to Longdo]
weißgelb {adj}pale yellow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow [Add to Longdo]
淡黄色[たんおうしょく;たんこうしょく, tan'oushoku ; tankoushoku] (adj-na,n) pale yellow; light yellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pale yellow
      n 1: a variable yellow tint; dull yellow, often diluted with
           white [syn: {pale yellow}, {straw}, {wheat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top