ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*overtax*

OW1 V ER0 T AE2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overtax, -overtax-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overtax(vt) ทำให้ยากลำบาก, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
overtax(vt) เก็บภาษีมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTAX OW1 V ER0 T AE2 K S
OVERTAXED OW2 V ER0 T AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overtax (v) ˌouvətˈæks (ou2 v @ t a1 k s)
overtaxed (v) ˌouvətˈækst (ou2 v @ t a1 k s t)
overtaxes (v) ˌouvətˈæksɪz (ou2 v @ t a1 k s i z)
overtaxing (v) ˌouvətˈæksɪŋ (ou2 v @ t a1 k s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überbesteuern | überbesteuernd | überbesteuert | überbesteuert | überbesteuerteto overtax | overtaxing | overtaxed | overtaxes | overtaxed [Add to Longdo]
überfordernto overtax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overtax
      v 1: tax excessively; "Don't overtax my constituents!"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top