ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outrageously*

AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outrageously, -outrageously-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrageously(adv) โดยฝ่าฝืน, Syn. horribly, shamefully

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGEOUSLY AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outrageously (a) ˈautrˈɛɪʤəsliː (au1 t r ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich {adv}outrageously [Add to Longdo]
unerhört {adv}outrageously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrageously
   adv 1: in a very offensive manner; "he behaved outrageously"
   2: to an extravagant or immoderate degree; "atrociously
     expensive" [syn: {outrageously}, {atrociously}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top