ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outrage*

AW1 T R EY2 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outrage, -outrage-
English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrage(n) การกระทำที่โหดเหี้ยม, See also: การกระทำที่รุนแรง, Syn. violation, violence
outrage(n) ความโกรธอย่างรุนแรง, See also: ความโมโหอย่างรุนแรง, Syn. indignation, anger, fury
outrage(vt) ทำให้โกรธอย่างรุนแรง, Syn. affront, offend
outrage(vt) ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
outrageous(adj) ซึ่งฝ่าฝืน, Syn. offensive, intoreable, heinous, Ant. acceptable, moderate
outrageously(adv) โดยฝ่าฝืน, Syn. horribly, shamefully
outrageousness(n) การฝ่าฝืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
outrage(vt) ข่มขืน,ทำลาย,ก้าวร้าว
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outrageIt is outrageous that you should spend so much money.
outrageNo scam too outrageous.
outrageThe outraged employee resigned at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ(v) be outrageous, See also: be offensive, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
อุกอาจ(adj) outrageous, See also: offensive, aggressive, Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: คนร้ายก่อคดีอุกอาจปล้นธนาคาร และกระหน่ำยิงยามรักษาการณ์, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
ความคับแค้นใจ(n) anger, See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage, Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ, Example: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น
โทรมหญิง(v) gang-rape, See also: violate, assault, seize, outrage, compromise

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ข้อขัดใจ[khø khatjai] (n, exp) FR: offense [f] ; outrage [m]
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager
อุกอาจ[uk-āt] (v) EN: be outrageous ; be offensive
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGE AW1 T R EY2 JH
OUTRAGED AW1 T R EY2 JH D
OUTRAGES AW1 T R EY2 JH IH0 Z
OUTRAGEOUS AW0 T R EY1 JH AH0 S
OUTRAGEOUSLY AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0
OUTRAGEOUSNESS AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outrage (v) ˈautrɛɪʤ (au1 t r ei jh)
outraged (v) ˈautrɛɪʤd (au1 t r ei jh d)
outrages (v) ˈautrɛɪʤɪz (au1 t r ei jh i z)
outrageous (j) ˈautrˈɛɪʤəs (au1 t r ei1 jh @ s)
outrageously (a) ˈautrˈɛɪʤəsliː (au1 t r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless, #4,375 [Add to Longdo]
暴行[bào xíng, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] savage act; outrage; atrocity, #19,473 [Add to Longdo]
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous, #32,751 [Add to Longdo]
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, ] outrageous; brazen; flagrant, #38,579 [Add to Longdo]
胡作非为[hú zuò fēi wéi, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄨㄟˊ, / ] to run amok (成语 saw); to commit outrages, #44,917 [Add to Longdo]
岂有此理[qǐ yǒu cǐ lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄡˇ ㄘˇ ㄌㄧˇ, / ] (saying) outrageous; ridiculous; absurd, #46,128 [Add to Longdo]
为非作歹[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts, #52,560 [Add to Longdo]
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] be outraged by an injustice, #69,566 [Add to Longdo]
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, / ] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc), #196,434 [Add to Longdo]
怪诞不经[guài dàn bù jīng, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] uncanny; unbelievable; ridiculous; outrageous, #346,728 [Add to Longdo]
使愤慨[shǐ fèn kǎi, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, 使 / 使] outrage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freveltat {f}; Gewalttat {f} | Freveltaten {pl}outrage | outrages [Add to Longdo]
Gewalttätikeit {f} | Gewalttätigkeiten {pl}outrage | outrages [Add to Longdo]
Schockfarbe {f}outrageous colour [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f}outrageousness [Add to Longdo]
abscheulich; haarsträubend {adj}outrageous [Add to Longdo]
abscheulich {adv}outrageously [Add to Longdo]
empörend; frevelhaft {adj}outrageous [Add to Longdo]
empört seinto be shocked; to be highly indignant; to be be outraged [Add to Longdo]
freveln | frevelnd | gefrevelt | freveltto commit an outrage | committing an outrage | committed an outrage | commits an outrage [Add to Longdo]
frevlerisch {adj}outrageous [Add to Longdo]
unerhört; unverschämt; unglaublich; hanebüchen {adj}outrageous [Add to Longdo]
unerhört {adv}outrageously [Add to Longdo]
Das schlägt dem Fass den Boden aus.That's outrageous. [Add to Longdo]
Er ist unmöglich!He is outrageous! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
アウトレイジ[autoreiji] (n) outrage [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
人道蹂躙[じんどうじゅうりん, jindoujuurin] (n) outrage against humanity [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
途方もない[とほうもない, tohoumonai] (adj-i) extraordinary; preposterous; outrageous; absurd [Add to Longdo]
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous [Add to Longdo]
法外[ほうがい, hougai] (adj-na,n) exorbitant; outrageous; (P) [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] (adj-na,n) tyranny; outrage; atrocity; cruel; (P) [Add to Longdo]
暴行[ぼうこう, boukou] (n,vs) assault; outrage; act of violence; (P) [Add to Longdo]
暴状[ぼうじょう, boujou] (n) an atrocity or outrage [Add to Longdo]
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of [Add to Longdo]
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P) [Add to Longdo]
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior [Add to Longdo]
狼藉[ろうぜき, rouzeki] (n,adj-no) violence; outrage; riot; confusion; disorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrage
   n 1: a feeling of righteous anger [syn: {indignation},
      {outrage}]
   2: a wantonly cruel act
   3: a disgraceful event [syn: {scandal}, {outrage}]
   4: the act of scandalizing [syn: {scandalization},
     {scandalisation}, {outrage}]
   v 1: strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior
      of this married woman shocked her friends" [syn: {shock},
      {offend}, {scandalize}, {scandalise}, {appal}, {appall},
      {outrage}]
   2: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]
   3: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top