ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outer*

AW1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outer, -outer-
English-Thai: Longdo Dictionary
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer(adj) ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer(adj) ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
pouter(n) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป, See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย, Syn. grumbler, complainer, faultfinder
accouter(vt) สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accoutre
outermost(adj) นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost
outerwear(n) เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก), Syn. clothes
outer belt(n) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง), Syn. ring road
outer space(n) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral canthus; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectouterine-ไส้ตรงและมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer coreแก่นโลกชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outer measure; exterior measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer productผลคูณภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
brouterเบราเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external surface; outer surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
exterior measure; outer measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vesicouterine-กระเพาะปัสสาวะร่วมมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ureterouterine-ท่อไตร่วมมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
routerเราต์เตอร์, Example: อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Office for Outer Space Affairsสำนักงานว่าด้วยกิจกรรมอวกาศส่วนนอก [การทูต]
Capsid, Outerเปลือกนอก [การแพทย์]
Conjunctiva, Upper Outer Bulbarบริเวณหางตาตอนบน [การแพทย์]
Cortex, Outerส่วนเปลือกนอก [การแพทย์]
Ear, Outerหูชั้นนอก [การแพทย์]
Elastic Membranes, Outerเอาเตอร์อีลาสติกเมมเบรน [การแพทย์]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gluteal Muscles, Upper Outer Quadrant ofกล้ามเนื้อสะโพกหลัง [การแพทย์]
Longitudinal Arrangement, Outerกล้ามเนื้อยาว [การแพทย์]
Membranes, Outerเยื่อหุ้มภายนอก, เยื่อหุ้มด้านนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Muscles, Outer Longitudinalกล้ามเนื้อเรียงตามยาว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
router(n) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outerThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outerThe crew prepared for the voyage to outer space.
outerIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบนอก(n) outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
กุยเฮง(n) Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
พาดควาย(n) one method of draping the outer yellow robe, Thai Definition: ลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่า แล้วคาดรัดประคดอก
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก(n) appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai Definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
ส่วนนอก(adj) outer, Example: หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ หูส่วนใน
ส่วนนอก(n) outer part, Example: การรับฟังหูของปลาไม่มีส่วนนอกและส่วนกลางเหมือนสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ
ชั้นนอก(adj) outer, See also: outside, exterior, Ant. ชั้นใน, Example: หนังกำพร้าเป็นหนังชั้นนอกที่ห่อหุ้มผิวหนังชั้นอื่นๆ ไว้
ชั้นนอก(n) outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน
สุดลูกหูลูกตา(adv) endless, See also: far far away, furthest, out of sight, outermost, Syn. สุดสายตา, Example: ทุ่งกว้างใหญ่มองดูสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ไกลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[awakāt] (n) EN: space ; outer space ; vacuum  FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
บาดาล[bādān] (adj) EN: underground ; subterranean ; groundwater  FR: souterrain
ฉงน[cha-gnon] (x) EN: be in doubt ; be uncertain  FR: douter
ชั้นนอก[channøk] (adj) EN: outer ; ouside ; exterior  FR: extérieur ; externe
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[chim rot] (v) EN: taste (check the taste)  FR: goûter ; vérifier le goût
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[dāokhrǿ channøk] (n, exp) EN: outer planet  FR: planète extérieure [f]
ฟัง[fang] (v) EN: listen to ; hear ; hark  FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟัง[fang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ฟังดนตรี[fang dontrī] (v, exp) EN: listening to music  FR: écouter de la musique
ฟังข่าว[fang khāo] (v, exp) FR: écouter les informations
ฟังเพลง[fang phlēng] (v, exp) FR: écouter des chansons
ฝังเสียง[fang sīeng] (v, exp) EN: listen to  FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฟังวิทยุ[fang witthayu] (v, exp) EN: listen to the radio  FR: écouter la radio
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจือ[jeūa] (v) EN: add ; adulterate ; dilute  FR: ajouter ; diluer
เจือปน[jeūapon] (v) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate  FR: mélanger ; ajouter
แก่นโลกชั้นนอก[kaen lōk channøk] (n, exp) EN: outer core  FR: noyau externe (fluide) [m]
กังขา[kangkhā] (v) EN: be suspicious ; doubt ; wonder  FR: douter
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
เข็ด[khet] (v) EN: be afraid ; be scared ; fear  FR: craindre ; appréhender ; redouter
แคลง[khlaēng] (v) EN: doubt ; be suspicious  FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
กินหญ้า[kin yā] (v, exp) FR: paître ; brouter ; pâturer
กล่าวเสริม[klāo soēm] (v, exp) EN: add  FR: ajouter ; dire en plus
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรงกลัว[krēngklūa] (v) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear  FR: craindre ; redouter ; avoir peur
กุย[kui] (n) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment
เล็ม[lem] (v) EN: peck ; nibble at ; browse  FR: picorer ; mordiller ; brouter
ลิ้ม[lim] (v) EN: taste ; experience ; come to know  FR: goûter ; déguster
ลอง[løng] (v) EN: taste ; try the flavour  FR: goûter
ไม่แน่ใจ[mai naējai] (v, exp) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced  FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มีราคาแพง[phaēng] (v, exp) EN: be expensive  FR: côuter cher
น้ำบาดาล[nām bādān] (n, exp) EN: subterranean water ; ground water  FR: eau souterraine [f]
ออกทางขนาน[øk thāng khanān] (n, exp) EN: frontage road ; access road ; outer road
ผนวก[phanūak] (v) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add  FR: ajouter ; annexer
เผา[phao] (v) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle  FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ผิว[phiu = phiū] (n) EN: surface ; outer layer  FR: surface [f]
เพิ่ม[phoēm] (v) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand  FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มอีก[phoēm īk] (v, exp) FR: rejouter
เพิ่มเติม[phoēmtoēm] (v) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach  FR: rajouter ; ajouter ; compléter
เปลือก[pleūak] (n) EN: peel ; outer skin ; shell  FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f]
เปลือกนอก[pleūak nøk] (n, exp) EN: outermost shell
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
ราคา[rākhā] (v) EN: cost  FR: coûter
ราคา ... บาท[rākhā ... bāt] (x) EN: cost ... bahts  FR: coûter ... bahts
ร้านขายเพชร[rān khāi phet] (n, exp) FR: bijouterie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTER AW1 T ER0
ROUTER R AW1 T ER0
SOUTER S AW1 T ER0
SOUTER S UW1 T ER0
POUTER P AW1 T ER0
ROUTER R UW1 T ER0
SCOUTER S K AW1 T ER0
ROUTERS R AW1 T ER0 Z
ROUTERS R UW1 T ER0 Z
WOUTERS W AW1 T ER0 Z
SCOUTERS S K AW1 T ER0 Z
OUTERWEAR AW1 T ER0 W EH2 R
OUTERMOST AW1 T ER0 M OW2 S T
ACCOUTERMENT AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T
ACCOUTERMENTS AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outer (j) ˈautər (au1 t @ r)
stouter (j) stˈautər (s t au1 t @ r)
outermost (j) ˈautəmoust (au1 t @ m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] surname Guo; outer city wall, #6,085 [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell, #9,258 [Add to Longdo]
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment, #10,024 [Add to Longdo]
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance, #14,095 [Add to Longdo]
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] outside; outer surface; abroad; place other than one's home, #16,326 [Add to Longdo]
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router, #17,707 [Add to Longdo]
市郊[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb, #22,054 [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4, #22,724 [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
甲壳[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, / ] carapace; crust; outer shell, #29,352 [Add to Longdo]
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, / ] to peel; to skin; to strip off outer layer, #30,033 [Add to Longdo]
网关[wǎng guān, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] network router; gateway (to internet or between networks), #30,536 [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone, #38,882 [Add to Longdo]
袈裟[jiā shā, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ, ] kasaya, a patchwork outer vestment worn by a Buddhist monk, #40,696 [Add to Longdo]
帮子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, / ] outer (of cabbage etc); upper (of a shoe), #42,777 [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜, #55,752 [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space, #61,201 [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, / ] outer coffin, #63,701 [Add to Longdo]
深空[shēn kōng, ㄕㄣ ㄎㄨㄥ, ] deep space (outer space), #71,807 [Add to Longdo]
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia, #89,451 [Add to Longdo]
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear, #97,912 [Add to Longdo]
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] valency electron; outer shell of electrons, #128,571 [Add to Longdo]
科布多[Kē bù duō, ㄎㄜ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ, ] Qobto or Kobdo, khanate of outer Mongolia, #163,727 [Add to Longdo]
外郭城[wài guō chéng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛ ㄔㄥˊ, ] outer city wall, #303,879 [Add to Longdo]
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties) [Add to Longdo]
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]
外层[wài céng, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ, / ] outer layer; outer shell [Add to Longdo]
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, ] outer courtyard [Add to Longdo]
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, / ] visitors from outer space [Add to Longdo]
库珀带[kù pò dài, ㄎㄨˋ ㄆㄛˋ ㄉㄞˋ, / ] the Kuiper belt (in the outer reaches of the Solar system) [Add to Longdo]
乌里雅苏台[Wū lǐ yǎ sū tái, ㄨ ㄌㄧˇ ㄧㄚˇ ㄙㄨ ㄊㄞˊ, / ] Uliastai, the Qing name for outer Mongolia [Add to Longdo]
贝壳儿[bèi ké r, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 貝殼 贝壳, shell; hard outer skin [Add to Longdo]
郭城[guō chéng, ㄍㄨㄛ ㄔㄥˊ, ] outer city wall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außen...outer; exterior [Add to Longdo]
Außendeich {m}outer dike [Add to Longdo]
Außenmauer {f}outer wall [Add to Longdo]
Außenring {m}outer race; cup [Add to Longdo]
Außentasche {f}outer pocket [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenverpackung {f}outer packing [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}; Ausstaffierung {f}accoutrement; accouterment [Am.] [Add to Longdo]
Automorphismus {m} [math.] | äußerer Automorphismusautomorphism | outer automorphism [Add to Longdo]
Kropftaube {f}pouter [Add to Longdo]
Layouter {m}; Layouterin {f}layout artist [Add to Longdo]
Oberfräse {f}router [Add to Longdo]
Ölquelle {f} | Ölquellen {pl}spouter | spouters [Add to Longdo]
Ohrmuschel {f} [anat.] | Ohrmuscheln {pl}auricle; outer ear | auricles [Add to Longdo]
Router {m} [comp.]router [Add to Longdo]
Schreier {m}shouter [Add to Longdo]
Überkleidung {f}outer wear [Add to Longdo]
Untergeschoss {n}; Keller {m}; Souterrain {n}basement [Add to Longdo]
Weltraum {m}space; outerspace [Add to Longdo]
äußere; Außen...outer [Add to Longdo]
äußerstoutermost [Add to Longdo]
ausrüsten | ausrüstendto accoutre; to accouter [Am.] | accoutring [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
einkleiden [mil.]accouter [Add to Longdo]
kleidet einaccouters [Add to Longdo]
kleidete einaccoutered [Add to Longdo]
rüstet ausaccoutres; accouters [Am.] [Add to Longdo]
rüstete ausaccoutred; accouters [Am.] [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウター;アウタ[auta-; auta] (n) outer [Add to Longdo]
アウターウエア[auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]
アウタースペース[auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
ケーブルルータ[ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ブルータ[buru-ta] (n) {comp} brouter [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
ラウター[rauta-] (n) {comp} router [Add to Longdo]
ルーター;ルータ[ru-ta-; ru-ta] (n) router [Add to Longdo]
ローカルルータ[ro-karuru-ta] (n) {comp} local router [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P) [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
外囲い[そとがこい, sotogakoi] (n) enclosure; outer fence [Add to Longdo]
外衣[がいい, gaii] (n) outer garment [Add to Longdo]
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space [Add to Longdo]
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge [Add to Longdo]
外苑[がいえん, gaien] (n) outer garden; (P) [Add to Longdo]
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work [Add to Longdo]
外蓋[そとぶた, sotobuta] (n) (See 内蓋) outer lid [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
外気圏[がいきけん, gaikiken] (n) outer atmosphere [Add to Longdo]
外宮[げくう, gekuu] (n) (See 豊受大神宮) Outer shrine of Ise [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] (n) outer diameter [Add to Longdo]
外股;外腿[そともも, sotomomo] (n) outer thigh [Add to Longdo]
外港[がいこう, gaikou] (n) outer port for large city [Add to Longdo]
外項[がいこう, gaikou] (n) outer term [Add to Longdo]
外耳炎[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear [Add to Longdo]
外周[がいしゅう, gaishuu] (n) outer circumference [Add to Longdo]
外心[がいしん, gaishin] (n) circumcenter; circumcentre; outer center; outer centre [Add to Longdo]
外積[がいせき, gaiseki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
外線[がいせん, gaisen] (n) outside telephone line; outer circle [Add to Longdo]
外層[がいそう, gaisou] (n) outer layers [Add to Longdo]
外端[がいたん, gaitan] (n,adj-no) outer edge; outer end [Add to Longdo]
外庭[がいてい;そとにわ, gaitei ; sotoniwa] (n) outer court [Add to Longdo]
外皮;外被[がいひ, gaihi] (n,adj-no) investment (in the sense of outer layer); outer skin or layer; rind; hull; husk; crust [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
外壁[がいへき(P);そとかべ, gaiheki (P); sotokabe] (n) outer wall; (P) [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
外無双[そとむそう, sotomusou] (n) outer-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P) [Add to Longdo]
外蒙古[がいもうこ;そともうこ, gaimouko ; sotomouko] (n) Outer Mongolia [Add to Longdo]
外輪山[がいりんざん, gairinzan] (n) outer rim of a crater [Add to Longdo]
外露地;外路地[そとろじ, sotoroji] (n) (See 中門・3,内露地) outer teahouse garden (outside the central gate) [Add to Longdo]
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet [Add to Longdo]
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer
   adj 1: being on the outside or further from a center; "spent
       hours adorning the outer man"; "the outer suburbs" [ant:
       {inner(a)}]
   2: located outside; "outer reality"
   3: being on or toward the outside of the body; "the outer ear"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top