ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ostracize*

AO1 S T R AH0 S AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ostracize, -ostracize-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostracize(vt) ขับไล่, See also: เนรเทศ, ไม่ยอมรับ, Syn. expel, banish, oust, Ant. admit, receive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว่ำบาตร(v) boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai Definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTRACIZE AO1 S T R AH0 S AY2 Z
OSTRACIZED AO1 S T R AH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracize (v) ˈɒstrəsaɪz (o1 s t r @ s ai z)
ostracized (v) ˈɒstrəsaɪzd (o1 s t r @ s ai z d)
ostracizes (v) ˈɒstrəsaɪzɪz (o1 s t r @ s ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ächten | geächtetto ostracize | ostracized [Add to Longdo]
verfemen; verbannen | verfemt; verbanntto ostracize | ostracizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブ[habu] (n) (1) {comp} hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostracize
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: avoid speaking to or dealing with; "Ever since I spoke up, my
     colleagues ostracize me" [syn: {ostracize}, {ostracise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top