ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ophthalmic*

AA0 F TH AE1 L M IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ophthalmic, -ophthalmic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ophthalmic(adj) เกี่ยวกับนัยน์ตา, Syn. ocular
xerophthalmic(n) เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
ophthalmic optician(n) ผู้วัดสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ophthalmic(ออฟแธล'มิค) adj. เกี่ยวกับตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peribulbar; periophthalmic-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular; ophthalmic-ตา (ลูกตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic; ocular-ตา (ลูกตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculentum; ointment, eye; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye ointment; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ophthalmic solutionsยาหยอดตา [TU Subject Heading]
Goiter, Exophthalmicคอพอกและมีตาโปน, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุ[jaksu] (adj) EN: ocular ; ophthalmic  FR: oculaire ; ophtalmique

CMU English Pronouncing Dictionary
OPHTHALMIC AA0 F TH AE1 L M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ophthalmic (j) ˈɒfθˈælmɪk (o1 f th a1 l m i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] Hypophthalmichthys moritrix, #65,479 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] Hypophthalmichthys moritrix [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augen...ophthalmic [Add to Longdo]
Augenoptiker {m}; Augenoptikerin {f}ophthalmic optician [Br.] [Add to Longdo]
Brillenglas {n}spectacles glass; ophthalmic lens [Add to Longdo]
ophthalmisch; das Auge betreffend [med.]ophthalmic; eye-related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白鰱[はくれん;ハクレン, hakuren ; hakuren] (n) (uk) silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ophthalmic
      adj 1: of or relating to the eye; "ophthalmic defect"
      2: of or relating to ophthalmology; "ophthalmic surgery"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top