ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nila*

N IY1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nila, -nila-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manila(n) กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
unilateral(adj) ที่เป็นฝ่ายเดียว, See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Syn. independent, uninduced, spontaneous, Ant. multilateral
Manila paper(n) กระดาษทำจากป่านมะนิลา
Manila tamarind(n) มะขามเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว,ด้านเดียว,ไม่มีด้านกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secund; unilateralข้างเดียว, ด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strabismus, monolateral; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, unilateral; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, uniocular; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, unilateral balancedการสบ(ฟัน)ได้ดุลข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocular strabismus; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monolateral strabismus; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmament, unilateralการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, unilateral partialฟันปลอมบางส่วนขยายฐานข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral-ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral; secundข้างเดียว, ด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unilateralฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral disarmamentการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral dischargeการหลุดพ้นฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral mistakeความสำคัญผิดฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐานข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral strabismus; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral surfaceผิวหน้าเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unilateralismเอกภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniocular strabismus; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilacunar nodeข้อมีลีฟแก็บเดียว [ต่อใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unilaminar-ชั้นเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unilateralismการกระทำฝ่ายเดียว [การทูต]
Apodia, Unilateralเท้าหายไปเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft Palate, Unilateral Completeเพดานโหว่ตลอดชนิดข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft, Unilateralปากแหว่งข้างเดียว [การแพทย์]
Deafness, Unilateral Nerveหูหนวกข้างเดียว [การแพทย์]
Fractures, Nasomaxillary, Unilateralการแตกที่ขอบล่างของกระบอกตา [การแพทย์]
Grasses, Manilaหญ้านวลน้อย [การแพทย์]
Minilaparotomyเปิดแผลเล็กๆบริเวณหัวเหน่า, การผ่าตัดทางหน้าท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nilaThe ship is about to sail for Manila tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะขามเทศ(n) Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count Unit: ต้น, ฝัก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้
เอกภาคี(n) unilateral country, See also: single country, Thai Definition: ฝ่ายเดียว หมายถึงประเทศที่ปลีกตัวปฏิบัติการทางการเมืองเป็นต้นโดยลำพัง ไม่มีประเทศอื่นร่วม หรือรับรู้ด้วย
ข้างเดียว(adv) one-sided, See also: unilaterally, Syn. ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Example: เธอรักผู้ชายคนนี้อยู่ข้างเดียวตลอดมา, Thai Definition: อย่างที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเดียว[khāngdīo] (adv) EN: one-sided ; unilaterally  FR: unilatéral ; unilatéralement
มะขามเทศ[makhāmthēt] (n) EN: Manila tamarind
หมากนวล[māk nūan] (n, exp) EN: Manila palm ; Christmas palm
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
นิติกรรมฝ่ายเดียว[nitikam fāi dīo] (n, exp) EN: unilateral juristic act ; unilateral act
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā] (n, prop) EN: Royal Thai Embassy in Manila  FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NILA N IY1 L AH0
NILAN N IY0 L AA1 N
MANILA M AH0 N IH1 L AH0
UNILAB Y UW1 N IH0 L AE2 B
NILAND N AY1 L AH0 N D
MINILAB M IH1 N IY0 L AE2 B
MINILABS M IH1 N IY0 L AE2 B Z
MANILA'S M AH0 N IH1 L AH0 Z
UNILATERAL Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
UNILATERALLY Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L IY0
UNILATERALLY Y UW2 N AH0 L AE1 T R AH0 L IY0
UNILATERALISM Y UW2 N IH0 L AE1 T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manila (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)
unilateral (j) jˌuːnɪlˈætrəl (y uu2 n i l a1 t r @ l)
unilaterally (a) jˌuːnɪlˈætrəliː (y uu2 n i l a1 t r @ l ii)
unilateralism (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪzm (y uu2 n i l a1 t r @ l i z m)
unilateralist (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪst (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t)
unilateralists (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪsts (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片面[piàn miàn, ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] unilateral; one-sided, #11,353 [Add to Longdo]
单方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines), #23,524 [Add to Longdo]
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, ] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever), #44,185 [Add to Longdo]
单边主义[dān biān zhǔ yì, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] unilateralism, #55,381 [Add to Longdo]
单边[dān biān, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ, / ] unilateral, #77,669 [Add to Longdo]
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, ] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide, #133,600 [Add to Longdo]
马尼拉大学[Mǎ ní lā Dà xué, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Manila, #564,079 [Add to Longdo]
单侧[dān cè, ㄉㄢ ㄘㄜˋ, / ] one-sided; unilateral [Add to Longdo]
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退 / 退] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Politik des Alleingangs; einseitige Abrüstung {f} [pol.]unilateralism [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
einseitig; unilateral {adj}unilateral [Add to Longdo]
einseitig {adv}unilaterally [Add to Longdo]
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch [Add to Longdo]
Manila (Hauptstadt der Philippinen)Manila (capital of Philippines) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スルファニルアミド[surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マニラ[manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
ミニラボ[minirabo] (n) minilab [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act [Add to Longdo]
単独行動主義[たんどくこうどうしゅぎ, tandokukoudoushugi] (n) unilateralism [Add to Longdo]
単独主義[たんどくしゅぎ, tandokushugi] (n) (See 単独行動主義) unilateralism [Add to Longdo]
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope [Add to Longdo]
片務契約[へんむけいやく, henmukeiyaku] (n) a unilateral contract [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top