ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neuralgia*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuralgia, -neuralgia-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuralgia(n) อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyneuralgiaอาการปวดประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchioneuralgia; orchialgia; orchidalgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontoneuralgiaอาการปวดประสาทฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otoneuralgiaอาการปวดประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoneuralgiaอาการปวดประสาทกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchialgia; orchidalgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchidalgia; orchialgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthroneuralgiaอาการปวดประสาทข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary neuralgiaอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cranial neuralgiaอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intercostal neuralgiaอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic douloureux; neuralgia, trigeminalอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testalgia; orchialgia; orchidalgia; orchioneuralgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigeminal neuralgia; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herpetic neuralgiaอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurodynia; neuralgiaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, herpeticอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, intercostalอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, mammaryอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, trigeminal; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia; neurodyniaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgia, cranialอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]
Trigeminal neuralgiaอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [TU Subject Heading]
Arthroneuralgiaอาการปวดประสาทภายในข้อ [การแพทย์]
Facial Neuralgiaปวดประสาทหน้า [การแพทย์]
Myoneuralgiaปวดร้าวกล้ามเนื้อจากประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuralgiaI'm afraid I have neuralgia.
neuralgiaMy mother made a complete recovery from neuralgia.
neuralgiaShe suffers from constant neuralgia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[pūat prasāt] (n) EN: neuralgia  FR: névralgie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuralgia (n) njˈuəʳrˈælʤə (n y u@1 r a1 l jh @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuralgie {f}; Nervenschmerz {m} [med.]neuralgia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三叉神経痛[さんさしんけいつう, sansashinkeitsuu] (n) trigeminal neuralgia [Add to Longdo]
神経痛[しんけいつう, shinkeitsuu] (n) nerve pain; neuralgia [Add to Longdo]
肋間神経痛[ろっかんしんけいつう, rokkanshinkeitsuu] (n) intercostal neuralgia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  neuralgia
      n 1: acute spasmodic pain along the course of one or more nerves
           [syn: {neuralgia}, {neuralgy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top