ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nervously*

N ER1 V AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervously, -nervously-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervously(adv) อย่างประหม่า

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVOUSLY N ER1 V AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervously (a) nˈɜːʳvəsliː (n @@1 v @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nervös {adv}nervously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervously
   adv 1: in an anxiously nervous manner; "we watched the stock
       market nervously"
   2: with nervous excitement; "our bodies jumped nervously away at
     the slightest touch"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top