ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nanotube*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nanotube, -nanotube-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อนาโนคาร์บอน[thø nānō khābǿn] (n, exp) EN: carbon nanotubes  FR: nanotube en carbone [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンナノチューブ[ka-bonnanochu-bu] (n) carbon nano-tube; carbon nanotube [Add to Longdo]
ナノチューブ[nanochu-bu] (n) nanotube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nanotube
      n 1: a fullerene molecule having a cylindrical or toroidal shape
           [syn: {carbon nanotube}, {nanotube}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top