ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mummy*

M AH1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mummy, -mummy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummy(n) มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse
mummy(n) แม่, Syn. mother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies

English-Thai: Nontri Dictionary
mummy(n) มัมมี่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mummyMummy and Daddy are very nervous.
mummyYou'll catch it from Mummy.
mummyMummy, that man just fell flat on his face!
mummyWe saw a mummy at the museum.
mummyMummy has to do the washing this afternoon.
mummyMummy and I moved into the hall.
mummyMummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.
mummyYou've already drunk mummy's milk. Don't cry, please go sleepy-sleep.
mummyMummy cried.
mummyOn TV we saw Mummy's office in flames.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่(n) mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่(n) mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [f] ; maman [f]
มัมมี่[mammī] (n) EN: mummy  FR: momie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMMY M AH1 M IY0
MUMMY'S M AH1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummy (n) mˈʌmiː (m uh1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moorleiche {f}bog body; bog mummy [Add to Longdo]
Mumie {f}mummy [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Muttersöhnchen {n}mummy's darling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
木乃伊[ミイラ(P);みいら, miira (P); miira] (n) (uk) mummy (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mummy
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: a body embalmed and dried and wrapped for burial (as in
     ancient Egypt)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top