ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*molding*

M OW1 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: molding, -molding-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molding(adj) การปั้น, See also: การหล่อ, Syn. moulding
molding board(n) แผ่นกระดานทำอาหาร (เช่น นวดแป้ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
molding boardแผ่นกระดานสำหรับทำอาหารนวดแห้ง หั่นของและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
molding(n) การหล่อ,การพิมพ์,การปั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injection molding of plasticsการฉีดขึ้นรูปพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injection molding of metalsการฉีดขึ้นรูปโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injection molding of metalsการหล่อโลหะแบบฉีด [TU Subject Heading]
Injection molding of plasticsการหล่อพลาสติกแบบฉีด [TU Subject Heading]
Moldingการทำแบบ [TU Subject Heading]
Molding (Chemical technology)การทำโพรงแบบ (กรรมวิธีทางเคมี) [TU Subject Heading]
Molding (Founding)การทำโพรงแบบ (การหล่อ) [TU Subject Heading]
Molding materialsวัสดุที่ใช้ทำโพรงแบบ [TU Subject Heading]
Moldingsคิ้ว (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Fusion Moldingการหลอมเหลวแล้วใส่แบบพิมพ์ [การแพทย์]
Moldingการเกยกัน, กะโหลกศีรษะเกยกัน [การแพทย์]
Molding Processการซ่อมแซมปรับแต่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิ้ว(n) molding, See also: edging, Example: ้ชายชราชะงักปลายพู่กันที่กำลังบรรจงแต่งเส้นเรียวคิ้วของแผ่นหน้ากากกระเบื้อง, Count Unit: เส้น, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ช่างลอกเป็นลวดสำหรับประกอบขอบหรือริมประตูหน้าต่างเป็นต้น, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คิ้วรถยนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLDING M OW1 L D IH0 NG
MOLDINGS M OW1 L D IH0 NG Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模具[mó jù, ㄇㄛˊ ㄐㄩˋ, ] molding (process), #13,675 [Add to Longdo]
注塑[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, ] injection molding, #49,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Betonform {f}concrete molding [Add to Longdo]
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.] [Add to Longdo]
Formen {n}; Gießen {n}moulding; molding [Am.] [Add to Longdo]
Formnest {n} [techn.]molding post [Add to Longdo]
Harzinjektionsverfahren {n}resin-transfer-molding (RTM) [Add to Longdo]
Kaltformverfahren {n}cold molding [Add to Longdo]
Leiste {f}; Profilleiste {f}; Zierleiste {f}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Schneckenspritzmaschine {f} [techn.]injection molding machine [Add to Longdo]
Spritzerei {f}molding [Add to Longdo]
Spritzguss {m} (Kunststoff)injection molding [Add to Longdo]
Spritzwerkzeug {n}molding tool [Add to Longdo]
gießen; eingießen | gießendto mould [Br.]; to mold [Am.] | moulding; molding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエストモール[uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
チクソモールド[chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
モールディング[mo-rudeingu] (n) molding [Add to Longdo]
形成[けいせい, keisei] (n,vs,adj-no) formation; molding; taking form; (P) [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
成型;成形[せいけい, seikei] (n,vs) (1) (esp. 成型) cast; mold; mould; casting; molding; moulding; compacting (e.g. in metallurgy); (2) (esp. 成形) forming; shaping; fashioning [Add to Longdo]
生型鋳造[なまがたちゅうぞう, namagatachuuzou] (n) green sand; metal molding using sand [Add to Longdo]
生砂[きずな, kizuna] (n) (1) greensand (olive-green sandstone); (2) green sand; molding sand [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]
刳形[くりかた, kurikata] (n) molding; moulding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molding
   n 1: the act of creating something by casting it in a mold [syn:
      {molding}, {casting}]
   2: a decorative strip used for ornamentation or finishing [syn:
     {molding}, {moulding}]
   3: a decorative recessed or relieved surface on an edge [syn:
     {molding}, {moulding}, {border}]
   4: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
     {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   5: a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished
     work can be copied [syn: {modeling}, {modelling}, {molding},
     {moulding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top