ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mitigated*

M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitigated, -mitigated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmitigated(adj) ไม่ลดน้อยลง, See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักดาน(adj) unmitigated, Example: เขาโง่ดักดาน, Thai Definition: คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D
UNMITIGATED AH0 N M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)
unmitigated (j) ˈʌnmˈɪtɪgɛɪtɪd (uh1 n m i1 t i g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
durch und durch; absolut; vollständig; richtig {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz; ungemildert; völlig; komplett {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz {adv}unmitigatedly [Add to Longdo]
gelindertmitigated [Add to Longdo]
mildern | mildernd | gemildert | mildert | Schäden mildernto mitigate | mitigating | mitigated | mitigates | to mitigate damages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mitigated
      adj 1: made less severe or intense; "he gladly accepted the
             mitigated penalty" [ant: {unmitigated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top