ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mg*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mg, -mg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mg(abbr) มิลลิกรัม (คำย่อของ milligram)
Mgr(abbr) คำย่อของ Monseigneur และ Monsignor
filmgoer(n) ผู้ชอบชมภาพยนตร์, See also: คนดูหนังประจำ, Syn. cinema-goer, moviegoer

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromyogram (EMG)ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (อีเอ็มจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cruveilhier-Baumgarten Syndromeกลุ่มอาการครูเวลเฮียร์-บอมการ์เตน [การแพทย์]
Electromyograph EMGเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.](adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก, Syn. anus

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มก.(clas) milligramme, See also: mg, miligram, Syn. มิลลิกรัม, Thai Definition: มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม

CMU English Pronouncing Dictionary
MGM EH1 M G IY1 EH1 M
EMGE EH1 M JH
AMGEN AE1 M JH EH0 N
ALMGREN AE1 L M G R EH0 N
DAMGARD D AE1 M G AA2 R D
SUMGAIT S AH0 M G EY1 T
AMGEN'S AE1 M JH EH0 N Z
MALMGREN M AE1 L M G R EH0 N
HOLMGREN HH OW1 L M G R EH0 N
BAUMGARD B AW1 M G ER0 D
BAUMGARD B AA1 M G ER0 D
PALMGREN P AE1 L M G R EH0 N
BLOMGREN B L AO1 M G R EH0 N
BAUMGART B AA1 M G AA2 R T
BAUMGART B AW1 M G AA2 R T
BUMGARNER B AH1 M G AA2 R N ER0
BAUMGARDT B AW1 M G AA2 R T
STROMGREN S T R AA1 M G R EH0 N
BAUMGARDT B AA1 M G AA2 R T
DROMGOOLE D R AA1 M G UW2 L
BAUMGARNER B AW1 M G AA2 R N ER0
DROMGOOLES D R AA0 M G UW1 L Z
BAUMGARNER B AA1 M G AA2 R N ER0
BAUMGARTEN B AW1 M G AA0 R T AH0 N
BOMGARDNER B AA1 M G AA2 R D N ER0
SCRIMGEOUR S K R IH1 M G AO0 R
BAUMGARTEN B AA1 M G AA0 R T AH0 N
BUMGARDNER B AH1 M G AA2 R D N ER0
BAUMGARDNER B AA1 M G AA2 R D N ER0
BAUMGARDNER B AW1 M G AA2 R D N ER0
BAUMGARTNER B AW1 M G AA2 R T N ER0
BAUMGARTNER B AA1 M G AA2 R T N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mg (n) mˈɪlɪgræmz (m i1 l i g r a m z)
Mgr (n) mˌɒnsˈiːnjər (m o2 n s ii1 n y @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi, ㄇㄟˇ, / ] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12, #10,784 [Add to Longdo]
石榴石[shí liu shí, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄕˊ, ] garnet (red gemstone Mg3Al2Si3O12), #54,361 [Add to Longdo]
橄榄石[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot, #78,470 [Add to Longdo]
软玉[ruǎn yù, ㄖㄨㄢˇ ㄩˋ, / ] nephrite; Ca(Mg,Fe)3(SiO3)4, #92,237 [Add to Longdo]
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭), #149,668 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] milligram, mg. [Add to Longdo]
微克[wēi kè, ㄨㄟ ㄎㄜˋ, ] milligram (mg) [Add to Longdo]
苏姆盖特[Sū mǔ gài tè, ㄙㄨ ㄇㄨˇ ㄍㄞˋ ㄊㄜˋ, / ] Sumgayit, city in Azerbaijan [Add to Longdo]
金刚山[Jīn gāng shān, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Kumgangsan Tourist Region [Add to Longdo]
咸镜南道[Xián jìng nán dào, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] Hamgyungnam-do province in northeast North Korea [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国王[guowang, (N.) king, chinese] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์, See also: S. 皇上, R. 皇上
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n) ความคิดสร้างสรรค์
先月[せんげつ, sengetsu, sengetsu , sengetsu] (n, adv) เดือนที่แล้ว
今月[こんせつ, kongetsu, konsetsu , kongetsu] (n, adv) เดือนนี้
晩ごはん[ばんごはん, bangohan, bangohan , bangohan] (n, adv) อาหารเย็น
轟焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ]
轟焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Arbeitsumgebung {f}working environment [Add to Longdo]
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Umgebung {f}environment [Add to Longdo]
Baumgrenze {f} | Baumgrenzen {pl}timberline | timberlines [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Beziehungen {pl}; Umgang {m}dealings [Add to Longdo]
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät {n}video terminal [Add to Longdo]
Bildschirmgröße {f}screen size [Add to Longdo]
Bodengrundfilter {m} | Bodengrundfilter mit umgekehrter Flussrichtungundergravel filter (UGF) | reverse flow undergravel filter [Add to Longdo]
Drehstromgenerator {m}alternator [Add to Longdo]
Drehstromgetriebemotor {m}three-phase current geared motor [Add to Longdo]
Dumdum {n}; Dumdumgeschoss {n}dumdum; dumdum bullet [Add to Longdo]
Entwicklungsumgebung {f}development environment [Add to Longdo]
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften {pl}film company | film companies [Add to Longdo]
Formgebung {f} | spanende Formgebung {f}shaping | shape cutting; chipping technology [Add to Longdo]
Formgesenk {n} [techn.]swage [Add to Longdo]
Formgestaltung {f}styling [Add to Longdo]
Geheimgang {m}secret passage [Add to Longdo]
Gestaltung {f}; Formgestaltung {f}formation [Add to Longdo]
Handel {m}; Umgang {m}; Verkehr {m}commerce [Add to Longdo]
Heimgang {m}going home [Add to Longdo]
auf Jahresbasis umgerechnetat an annual rate [Add to Longdo]
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]
Kabelschirmgeflecht {n}cable screen [Add to Longdo]
Kammgarn {n} | Kammgarne {pl}worsted yarn | worsted yarns [Add to Longdo]
Kammgarngewebe {n}worsted fabric [Add to Longdo]
Kinogänger {m}filmgoer [Add to Longdo]
Konsum {m}; Konsumgeschäft {n}cooperative store; co-op [Add to Longdo]
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement [Add to Longdo]
Laufzeitumgebung {f}; Ausführungsumgebung {f} [comp.]runtime environment [Add to Longdo]
Lehmglasur {f}slip glaze [Add to Longdo]
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG) [Add to Longdo]
Magd {f}maiden; farmgirl [Add to Longdo]
Milieu {n}; soziale Umgebung {f}; Umfeld {n}milieu [Add to Longdo]
Mini-Environment {n}; Mini-Umgebung {f}minienvironment [Add to Longdo]
nahe Umgebung {f}; Nähe {f}; Umland {n}vicinity [Add to Longdo]
Notstromgenerator {m}; Notstromaggregat {n} | Notstromaggregate {pl}emergency generator; emergency power generator | standby gen sets [Add to Longdo]
Problemumgehung {f}; Umgehung {f}workaround [Add to Longdo]
Programmgestaltung {f}programming [Add to Longdo]
Programmierumgebung {f}programming environment [Add to Longdo]
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm) [Add to Longdo]
automatische Quellprogrammgenerierung {f}auto report facility [Add to Longdo]
Rammgerät {n}piling implement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg) [Add to Longdo]
チジミ;チヂミ(ik)[chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor [Add to Longdo]
ハビレ[habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
マグネシウム[maguneshiumu] (n) magnesium (Mg); (P) [Add to Longdo]
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
筋電図[きんでんず, kindenzu] (n) electromyogram; EMG [Add to Longdo]
恵比須鮫;恵美須鮫[えびすざめ;エビスザメ, ebisuzame ; ebisuzame] (n) (uk) (See ブロードノーズ・セブンギル・シャーク) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
参鶏湯[サムゲタン, samugetan] (n) samgyetang (kor [Add to Longdo]
酸化マグネシウム[さんかマグネシウム, sanka maguneshiumu] (n) (See マグネシア) magnesium oxide (MgO); magnesia [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
首楞厳経[しゅりょうごんぎょう;しゅりょうごんきょう, shuryougongyou ; shuryougonkyou] (n) Suramgama Sutra [Add to Longdo]
神楽鮫[かぐらざめ;カグラザメ, kagurazame ; kagurazame] (n) (uk) bluntnose sixgill shark (Hexanchus griseus, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
水鱶[みずぶか;ミズブカ, mizubuka ; mizubuka] (n) (uk) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
大衆部[だいしゅぶ, daishubu] (n) (See 上座部) Mahasamghika (early Buddhist movement) [Add to Longdo]
炭酸マグネシウム[たんさんマグネシウム, tansan maguneshiumu] (n) magnesium carbonate (MgCO3) [Add to Longdo]
硫酸マグネシウム[りゅうさんマグネシウム, ryuusan maguneshiumu] (n) magnesium sulfate (MgSO4) (sulphate) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交際[こうさい, kousai] Verkehr, Umgang, Gesellschaft [Add to Longdo]
付近[ふきん, fukin] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
俗語[ぞくご, zokugo] Umgangssprache [Add to Longdo]
再編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
周り[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
回避[かいひ, kaihi] das_Ausweichen, das_Umgehen [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
囲む[かこむ, kakomu] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
堀り返す[ほりかえす, horikaesu] umgraben, wuehlen [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] das_Umgehen, Drueckebergerei [Add to Longdo]
換わる[かわる, kawaru] umgetauscht_werden [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] Umpraegung, Umguss [Add to Longdo]
流域[りゅういき, ryuuiki] Flussgebiet, Stromgebiet [Add to Longdo]
[かん, kan] RING, UMGEBEN [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] Umgebung, Milieu [Add to Longdo]
警鐘[けいしょう, keishou] Alarmglocke [Add to Longdo]
辺り[あたり, atari] Umgebung, Gegend, Naehe [Add to Longdo]
近所[きんじょ, kinjo] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
近辺[きんぺん, kinpen] Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
近郷[きんごう, kingou] Umgegend, Nachbarschaft [Add to Longdo]
[さか, saka] UMGEKEHRT, VERKEHRT, ENTGEGENGESETZT, VERRAT [Add to Longdo]
[さか, saka] umgekehrt, verkehrt [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] naehere_Umgebung_einer_Stadt, Vorstadt [Add to Longdo]
附近[ふきん, fukin] -Naehe, Umgebung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mg
   n 1: one thousandth (1/1,000) gram [syn: {milligram}, {mg}]
   2: a light silver-white ductile bivalent metallic element; in
     pure form it burns with brilliant white flame; occurs
     naturally only in combination (as in magnesite and dolomite
     and carnallite and spinel and olivine) [syn: {magnesium},
     {Mg}, {atomic number 12}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top