ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*meticulous*

M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meticulous, -meticulous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulous(adj) พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
meticulously(adv) อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally
meticulousity(n) ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness(n) ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน, Syn. conscientiousness, pedantry

English-Thai: Nontri Dictionary
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulousHe's not a very meticulous guy.
meticulousIt is not necessary to be meticulous.
meticulousThe coup was meticulously executed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผจง(v) do something meticulously, See also: do something painstakingly, Syn. ตั้งใจ, บรรจง, Example: เขาค่อยๆ ผจงแกะห่อกระดาษนั้นอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ตั้งใจทำให้ดี, Notes: (เขมร)
ละเอียดละออ(adv) thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai Definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างพิถีพิถัน(adv) carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ความละเอียดอ่อน(n) meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai Definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
พิถีพิถัน(v) be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai Definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน(adv) punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai Definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
ละเอียดถี่ถ้วน(adj) careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, Example: คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี
ละเอียดถี่ถ้วน(adv) carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ละเอียดลออ(adj) careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: แม่เป็นคนละเอียดลออในเรื่องต่างๆ เสมอ
ละเอียดลออ(v) be careful, See also: be meticulous, be thorough, be scrupulous, , Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: เขาละเอียดละออในการงานทุกเรื่องตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูง
ละเอียดลออ(adv) scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน
เจ้าระเบียบ(v) be methodical, See also: be orderly, be meticulous, be precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขามักจะเจ้าระเบียบในทุกๆ เรื่อง
เจ้าระเบียบ(v) be strict, See also: be severe, be meticulous, be scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, กวดขัน, Example: คนปกติทั่วไปอาจมีบางเวลาที่ผัดผ่อนงาน แต่บางเวลาเจ้าระเบียบในบางเรื่องบ้าง
เจ้าระเบียบ(adj) strict, See also: meticulous, scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, Example: บิดาของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกคนในบ้านต้องทำงานในนาเพื่อช่วยกันปลูกข้าวได้มากๆ
เจ้าระเบียบ(adj) methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
คนพิถีพิถัน(n) fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count Unit: คน
ความประณีต(n) meticulousness, See also: meticulosity, scrupulousness, Syn. ความละเอียดลออ, Ant. ความหยาบ, Example: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
โดยประณีต[dōi pranīt] (adj) EN: meticulously ; scrupulously
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: fidgety ; fussy ; meticulous  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[la-īetlø] (adj) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive  FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
พิถีพิถัน[phithīphithan] (adj) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous  FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUS M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S
METICULOUSLY M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulous (j) mˈɪtˈɪkjuləs (m i1 t i1 k y u l @ s)
meticulously (a) mˈɪtˈɪkjuləsliː (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)
meticulousness (n) mˈɪtˈɪkjuləsnɪs (m i1 t i1 k y u l @ s n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
精心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] with utmost care; fine; meticulous; detailed, #4,317 [Add to Longdo]
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, / ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking, #6,868 [Add to Longdo]
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort), #7,381 [Add to Longdo]
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] fine; meticulous; careful, #10,110 [Add to Longdo]
心血[xīn xuè, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ, ] heart's blood; expenditure (for some project); meticulous care, #11,370 [Add to Longdo]
钻研[zuān yán, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] to study meticulously; to delve into, #13,953 [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place, #23,272 [Add to Longdo]
无微不至[wú wēi bù zhì, ㄨˊ ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] in every possible way (成语 saw); meticulous, #23,666 [Add to Longdo]
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture), #24,041 [Add to Longdo]
精打细算[jīng dǎ xì suàn, ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄒㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] (saying) meticulous planning and careful accounting, #27,693 [Add to Longdo]
细密[xì mì, ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ, / ] fine (texture); meticulous; close (analysis); detailed, #32,166 [Add to Longdo]
体贴入微[tǐ tiē rù wēi, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ ㄖㄨˋ ㄨㄟ, / ] to show every possible consideration; meticulous care, #53,209 [Add to Longdo]
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / 綿] detailed; meticulous; fine and careful, #60,327 [Add to Longdo]
体恤入微[tǐ xù rù wēi, ㄊㄧˇ ㄒㄩˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟ, / ] to emphasize down to last detail (成语 saw); to show every possible consideration; meticulous care [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akribie {f}meticulousness [Add to Longdo]
getüfteltworked meticulously [Add to Longdo]
peinliche Genauigkeit {f}meticulousness [Add to Longdo]
sorgfältig; minutiös; minuziös; akkurat; akribisch; diffizil {adj}meticulous [Add to Longdo]
sorgfältig {adv}meticulously [Add to Longdo]
tüfteln | tüftelnd | tüfteltto work meticulously | working meticulously | works meticulously [Add to Longdo]
übergenau; peinlich genau {adj}meticulous [Add to Longdo]
übergenau; peinlich genau {adv}meticulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
レコーディングダイエット[reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei [Add to Longdo]
レコダイ[rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
細緻[さいち, saichi] (adj-na,n) minute; meticulous [Add to Longdo]
周到[しゅうとう, shuutou] (adj-na,n) scrupulous; meticulous; careful; (P) [Add to Longdo]
周密[しゅうみつ, shuumitsu] (adj-na,n) scrupulous; careful; meticulous [Add to Longdo]
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed [Add to Longdo]
精到[せいとう, seitou] (adj-na,n) meticulous [Add to Longdo]
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous [Add to Longdo]
綿密周到[めんみつしゅうとう, menmitsushuutou] (n,adj-na) detailed and careful; scrupulous; meticulous; elaborate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meticulous
   adj 1: marked by precise accordance with details; "meticulous
       research"; "punctilious in his attention to rules of
       etiquette" [syn: {meticulous}, {punctilious}]
   2: marked by extreme care in treatment of details; "a meticulous
     craftsman"; "almost worryingly meticulous in his business
     formalities"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top