ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*memorable*

M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: memorable, -memorable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorable(adj) ซึ่งมีค่าน่าจดจำ, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, น่าสนใจ, Syn. momentous, critical, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorableAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
memorableDreams may be vivid and memorable.
memorableThat'll make for a memorable time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติการณ์(n) memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
เตือนใจ(adj) memorable, See also: recognizable, Syn. สะกิดใจ, Example: วัฒนธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงชาติภูมิของตน ว่ามีวิวัฒนาการมีความเจริญอย่างไรบ้าง, Thai Definition: เกี่ยวกับการทำให้ระลึกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันควรจำ[an khūan jam] (adj) EN: memorable
ควรจำ[khūan jam] (adj) FR: mémorable
ประวัติการณ์[prawattikān] (n) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record  FR: évènement important [m]
ติดหู[tit hū] (adj) EN: memorable
ติดหูติดตา[tit hū tittā] (adj) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORABLE M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorable (j) mˈɛmərəbl (m e1 m @ r @ b l)
unmemorable (j) ˈʌnmˈɛmərəbl (uh1 n m e1 m @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkwürdigkeit {f}memorableness [Add to Longdo]
denkwürdigmemorable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking [Add to Longdo]
思い出深い[おもいでぶかい, omoidebukai] (adj-i) profoundly memorable [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
忘れがたい;忘れ難い[わすれがたい, wasuregatai] (adj-i) unforgettable; memorable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  memorable
      adj 1: worth remembering

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top