ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mediately*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mediately, -mediately-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediately(adv) ระหว่างกลาง
immediately(adv) โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediately Differentiated Typeชนิดอินเตอร์มีเดียทลีดิฟเฟอเรนทิเอท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediately3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
mediatelyAdditions and deletions are not shown immediately.
mediatelyAn ambulance arrived immediately.
mediatelyCall the doctor in immediately.
mediatelyGet out of here immediately!
mediatelyHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
mediatelyHe arrived at Paris and immediately started for London.
mediatelyHe commanded me to leave the room immediately.
mediatelyHe composed a resignation immediately.
mediatelyHe fell asleep immediately.
mediatelyHe has to get up immediately.
mediatelyHe is immediately above me in rank.
mediatelyHe left immediately.
mediatelyHe lit another cigarette, but immediately put it out.
mediatelyHe lives immediately next to us.
mediatelyHe sized up the situation and acted immediately.
mediatelyHe stole into the house and immediately went to bed without being noticed by anyone.
mediatelyHe was released from prison immediately after the war.
mediatelyHe will telephone you immediately he comes back.
mediatelyI demanded that he pay the bill immediately.
mediatelyIf an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.
mediatelyIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
mediatelyIf you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately.
mediatelyI hope you will correct the situation immediately.
mediatelyI hope you won't expect results immediately.
mediatelyI immediately lost my concentration.
mediatelyI'm immediately behind her.
mediatelyImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.
mediatelyImmediately I saw him, I trembled with fear.
mediatelyImmediately she heard his voice, she trembled with fear.
mediatelyImmediately she saw me, she began to weep.
mediatelyIn case anything happens, call me immediately.
mediatelyIn case of fire, you should dial 119 immediately.
mediatelyIn this activity one immediately sees the result.
mediatelyI paid a wage immediately in the place.
mediatelyIt is necessary for you to go there immediately.
mediatelyIt is necessary to for you to go there immediately.
mediatelyLet's acquaint her with our decision immediately.
mediatelyPlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.
mediatelyPlease let me know immediately if you would like to use this computer.
mediatelyPolice immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.
mediatelyPolice shot the armed robber in the head - he died almost immediately.
mediatelySend for the baggage immediately.
mediatelyShe gave me such a sincere welcome that I was at home with her immediately.
mediatelyShe immediately blushes in his presence.
mediatelyShe left the office immediately after work.
mediatelyShe phoned her husband to come immediately.
mediatelyShe promised to look into the matter immediately.
mediatelyShe proposed that a doctor should be called in immediately.
mediatelyShe took to him immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนตอบ(v) respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ(adv) suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน(adv) immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
โดยฉับพลัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
โดยกะทันหัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai Definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
เร็ว(adv) suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปั๊บ(adv) at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
พลัน(adv) at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
พึ่บ(adv) suddenly, See also: at once, immediately, simultaneously, abruptly, Example: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้, Thai Definition: ทันทีทันใด
ปุบปับ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai Definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai Definition: ทันทีทันใด
รวดเร็ว(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
เดี๋ยวนี้(adv) at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai Definition: ณ เวลานี้
โดยทันที(adv) immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด(adv) immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว(adv) quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว
ติดหมัด(adv) immediately, See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, Example: เพียงแค่สบตา เขาก็หลงรักเธอขึ้นมาติดหมัด
ทันใดนั้น(adv) instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ทันควัน(adv) suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ทันกิน(adv) in time, See also: immediately, promptly, Syn. ทันเวลา, ทันการ, ทันที, Example: เขาเป็นคนเชื่องช้าจนถูกเพื่อว่าว่าทำงานช้าไม่ทันกิน, Thai Definition: คิดหรือทำการใดๆ ทันท่วงที (โดยปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ทันทีทันใด(adv) promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
ทันที(adv) immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที
ทันตาเห็น(adv) immediately, See also: suddenly, promptly, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา, Example: การข่าวอ่อนตัวลงอย่างทันตาเห็น
ทันตา(adv) immediately, See also: in time, be in time to be seen in one's life, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น, Example: เขากำลังทำบาป บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้, Thai Definition: ทันที่ตาเห็นในปัจจุบัน
ประเดี๋ยวนี้(adv) immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง
ชิด(adv) close, See also: near, immediately, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
กะทันหัน(adv) suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ด่วนจี๋(adv) most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai Definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
หันขวับ(v) turn around suddenly, See also: turn around simultaneously, turn around immediately, Syn. หันวับ, Example: พอประตูเปิดออกทุกคนก็หันขวับไปทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[dōi mai chakchā] (adv) EN: immediately ; without delay  FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[dōi phlan] (adv) EN: immediately
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[dōi thanthīthandai] (adv) EN: immediately
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[rūatreo] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously  FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สวนตอบ[sūan tøp] (v, exp) EN: respond immediately
ทันใดนั้น[thandai nan] (adv) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly  FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[thankhwan] (adv) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there  FR: au bon moment ; à pic
ทันกิน[thankin] (adv) EN: in time ; immediately; promptly
ทันตาเห็น[thantā hen] (adv) EN: immediately ; suddenly ; promptly
ทันที[thanthī] (x) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently  FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[thanthīthandai] (adv) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away  FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[thanthī thankhwan] (adv) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away
ทีเดียว[thīdīo] (adv) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately  FR: immédiatement
ติดหมัด[titmat] (adv) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[yāng kathanhan] (adv) EN: immediately ; suddenly ; at once

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMEDIATELY IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immediately (a) ˈɪmˈiːdɪəʳtliː (i1 m ii1 d i@ t l ii)
intermediately (a) ˌɪntəmˈiːdɪəʳtliː (i2 n t @ m ii1 d i@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
赶快[gǎn kuài, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] at once; immediately, #3,872 [Add to Longdo]
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once, #17,866 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dazwischenliegend {adv}intermediately [Add to Longdo]
direkt; unverzüglich; sofort {adv}immediately [Add to Longdo]
indirekt {adv}mediately [Add to Longdo]
nach {prp; +Dativ} (zeitlich) | nach dem Frühstück | nach zehn Minuten | gleich nach Erhaltafter | after the breakfast | after ten minutes | immediately after receiving; immediately upon receiving [Add to Longdo]
sofort; sogleich; unverzüglich {adv}immediately [Add to Longdo]
unmittelbar {adv}immediately [Add to Longdo]
jdm. unmittelbar unterstehento be immediately under sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else [Add to Longdo]
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
今すぐ(P);今直ぐ[いますぐ, imasugu] (adv) at once; immediately; right now; (P) [Add to Longdo]
時を移さず[ときをうつさず, tokiwoutsusazu] (exp,adv) at once; immediately [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) [Add to Longdo]
終戦直後[しゅうせんちょくご, shuusenchokugo] (exp) early post war period; immediately after the war [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
早速[さっそく, sassoku] (adv) at once; immediately; without delay; promptly; (P) [Add to Longdo]
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [Add to Longdo]
即レス[そくレス, soku resu] (n) (abbr) (sl) (See レス) replying to someone's email immediately [Add to Longdo]
即行[そっこう, sokkou] (n,vs) immediately carrying out (a plan) [Add to Longdo]
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P) [Add to Longdo]
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P) [Add to Longdo]
速攻[そっこう, sokkou] (n,vs,adj-no) (1) swift attack; quick attack; fast break; (adv) (2) (col) right away; without delay; immediately; (P) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly [Add to Longdo]
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P) [Add to Longdo]
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately [Add to Longdo]
直ぐ様;すぐ様[すぐさま, sugusama] (adv) (uk) immediately; promptly [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) [Add to Longdo]
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P) [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] (n-adv,n-t) immediately following; (P) [Add to Longdo]
直様[じきさま;じきざま, jikisama ; jikizama] (adv) (See 直ぐ様・すぐさま) immediately; promptly [Add to Longdo]
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately [Add to Longdo]
買い食い[かいぐい, kaigui] (n) buying (and immediately consuming) sweets [Add to Longdo]
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately [Add to Longdo]
平場[ひらば, hiraba] (n) (1) flat ground; (2) (See 平土間・ひらどま) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); (3) multi-brand display area (in a shop) [Add to Longdo]
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet [Add to Longdo]
命令一下[めいれいいっか, meireiikka] (n) immediately; as soon as the order is given [Add to Longdo]
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top