ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*matrimonial*

M AE2 T R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: matrimonial, -matrimonial-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน, Syn. conjugal, connubial, hymeneal, wedded
matrimonially(adv) โดยการแต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial homeเรือนหอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial offencesความผิดที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
matrimonial(n, vi, vt, modal, ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979
matrimonial property(n) สินสมรส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินดอง(v) wedding, See also: matrimonial ceremony, nuptials, Syn. การแต่งงาน, การสมรส, Example: “กินดอง” เป็นประเพณีกินเลี้ยงในงานแต่งงานของชาวอีสาน, Thai Definition: พิธีอย่างหนึ่งทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ 3 ปี, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดอง[kindøng] (n) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials  FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
เกี่ยวกับการสมรส[kīokap kān somrot] (adj) EN: matrimonial  FR: matrimonial
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส[kotmāi kīokap kān somrot] (n, exp) EN: marriage law  FR: loi matrimoniale [f]
กฎหมายว่าด้วยการสมรส[kotmāi wādūay kān somrot] (n, exp) EN: marriage law  FR: loi matrimoniale [f]
ตลาดผัวเมีย[talāt phūa-mīa] (n, exp) EN: marriage market  FR: marché matrimonial [m]
ตลาดสมรส[talāt somrot] (n, exp) EN: marriage market  FR: marché matrimonial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATRIMONIAL M AE2 T R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matrimonial (j) mˌætrɪmˈounɪəʳl (m a2 t r i m ou1 n i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehelichmatrimonial [Add to Longdo]
ehelich {adv}matrimonially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求婚広告[きゅうこんこうこく, kyuukonkoukoku] (n) matrimonial advertisement [Add to Longdo]
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage [Add to Longdo]
夫婦喧嘩;夫婦げんか[ふうふげんか, fuufugenka] (n) (See 痴話喧嘩) matrimonial quarrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matrimonial
   adj 1: of or relating to the state of marriage; "marital
       status"; "marital fidelity"; "married bliss" [syn:
       {marital}, {matrimonial}, {married}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top