ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*marié*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marié, -marié-
Possible hiragana form: *まり*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marie-Bamberger Diseaseข้อโตผิดปกติจากโรคปอด [การแพทย์]
Marie-Strumpell Ankylosing Spondylitisข้อกระดูกสันหลังอักเสบจากโรครูมาตอยด์ [การแพทย์]
Marie-Strumpell Diseaseโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าบ่าว[jaobāo] (n, exp) EN: bridegroom ; groom  FR: jeune marié [m]
เจ้าสาว[jaosāo] (n) EN: bride  FR: jeune mariée [f] ; mariée [f]
ขนปลายปีก[khon plāi pīk] (n, exp) EN: primaries  FR: rémiges primaires [fpl]
คู่สมรส[khūsomrot] (n) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple  FR: couple marié [m]
กล่าวเมีย[klāo mīa] (v, exp) EN: take a wife ; get married  FR: prendre une épouse ; épouser ; se marier
มารี คูรี[Mārī Khūrī] (n, prop) FR: Marie Curie
เป็นสามีภรรยา กัน[pen sāmī phanrayā kan] (v, exp) EN: be married  FR: être mari et femme ; être mariés l'un à l'autre
เรือนหอ[reūoenhō] (n) EN: home for newly wedding couple ; bridal house  FR: maison des jeunes mariés [f]
สาวใหญ่[sāo yai] (n, exp) EN: spinster ; unmaried woman  FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
สมรส[somrot] (v) EN: marry ; get married ; wed  FR: se marier ; marier
แต่งงาน[taeng-ngān] (v) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)  FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
แต่งงานกัน[taeng-ngān kan] (v) EN: wed  FR: se marier
แต่งงานแล้ว[taeng-ngān laēo] (v, exp) EN: be married  FR: être marié ; être déjà marié
แต่งงานแล้ว[taeng-ngān laēo] (adj) FR: marié

CMU English Pronouncing Dictionary
MARIE M ER0 IY1
MARIER M EH1 R IY0 ER0
MARIEN M EH1 R IY0 N
MARIEL M EH1 R IY0 AH0 L
MARIE'S M ER0 IY1 Z
ST_MARIE S EY1 N T M ER0 IY1
MARIETTA M EH2 R IY0 EH1 T AH0
MARIETTE M EH2 R IY0 EH1 T
MARIELITO M AA0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0
ROSEMARIE R OW2 Z M ER0 IY1
PRIMARIES P R AY1 M ER0 IY0 Z
PRIMARIES P R AY1 M EH2 R IY0 Z
SUMMARIES S AH1 M ER0 IY0 Z
MARIENBONN M EH1 R IY0 N B AO2 N
MARIELITOS M AA0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0 S
MARIETTA'S M EH2 R IY0 EH1 T AH0 Z
MARIENBONN'S M EH1 R IY0 N B AO2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marie (n) mˈərˈiː (m @1 r ii1)
Marietta (n) mˈærɪˈɛtə (m a1 r i e1 t @)
primaries (n) prˈaɪmərɪz (p r ai1 m @ r i z)
summaries (n) sˈʌmərɪz (s uh1 m @ r i z)
infirmaries (n) ˈɪnfˈɜːʳmərɪz (i1 n f @@1 m @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, / ] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
詰まり[つまり, tsumari] บรรจุอยู่เต็ม (จมูก) คัด แน่นเอี๊ยด เต็ม (เสื้อ) หด ใกล้ถึงวัน
水溜り[みずたまり, mizutamari] (n) น้ำขังตามพื้นถนน
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท

French-Thai: Longdo Dictionary
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, Ant. célibataire

Japanese-English: EDICT Dictionary
信夫摺;信夫摺り;忍摺;忍摺り[しのぶずり, shinobuzuri] (n) (arch) (See 忍・しのぶ・5) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]
青森椴松[あおもりとどまつ;アオモリトドマツ, aomoritodomatsu ; aomoritodomatsu] (n) (uk) (See 大白檜曾) Maries' fir (Abies mariesii) [Add to Longdo]
大白檜曾[おおしらびそ;オオシラビソ, ooshirabiso ; ooshirabiso] (n) (uk) Maries' fir (Abies mariesii) [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top