ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*manna*

M AE1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: manna, -manna-
Possible hiragana form: *まんな*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manna(n) อาหารที่ชาวอิสราเอลได้รับตามพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. nourishment, maintenance, food
manna from heaven(idm) สิ่งที่ไม่คาดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manna(แมน'นะ) n. กระยาทิพย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannansแมนแนนส์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNA M AE1 N AH0
LAMANNA L AE1 M IH0 N AH0
MANNARINO M AE1 N ER0 IY0 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manna (n) mˈænə (m a1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stolzmannammer {f} [ornith.]Tumbes Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
マナ[mana] (n) manna [Add to Longdo]
マンナ[manna] (n) manna [Add to Longdo]
マンナン[mannan] (n) mannan [Add to Longdo]
真ん真ん中[まんまんなか, manmannaka] (n) dead center; dead centre; right in the middle [Add to Longdo]
真ん中(P);真中;まん中[まんなか(P);まなか(真中), mannaka (P); manaka ( mannaka )] (n) middle; centre; center; mid-way; (P) [Add to Longdo]
真ん中っ子[まんなかっこ, mannakakko] (n) middle child [Add to Longdo]
真名;真字[まな;まんな;しんじ(真字), mana ; manna ; shinji ( makoto ji )] (n) (1) (See 仮名・かな) kanji (as opposed to kana); (2) (See 楷書) printed-style writing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manna
   n 1: hardened sugary exudation of various trees
   2: (Old Testament) food that God gave the Israelites during the
     Exodus [syn: {miraculous food}, {manna}, {manna from heaven}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top