ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lovely*

L AH1 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lovely, -lovely-
English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lovely(n) คนที่น่ารัก
lovely(adj) น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty
lovely(adj) เป็นที่เบิกบานใจ, Syn. delightful, plesant
unlovely(adj) ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. ugly, tasteless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive, Ant. ugly
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S., unbecoming

English-Thai: Nontri Dictionary
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovelyAs lovely as a rose.
lovelyBecause you're a sweet and lovely girl.
lovelyChris cannot control his passion for the lovely new girl in town.
lovelyDon't forget to give my best regards to your lovely wife.
lovelyHe hit the jack pot with his date. She was lovely and intelligent.
lovelyHer lovely voice was a real feast to the ears.
lovelyHer mother admired her daughter who looked lovely tonight.
lovelyI couldn't but buy such lovely dolls.
lovelyI feel like playing golf on such a lovely day.
lovelyIsn't it a lovely day!
lovelyIsn't it a lovely morning?
lovelyIt is really lovely to go up Mt. Hakodate and look at the night view of Hakodate city.
lovelyIt's a lovely day.
lovelyIt's a lovely day today.
lovelyIt's so lovely a day.
lovelyIt turned out to be a lovely day.
lovelyIt was a lovely autumn evening.
lovelyIt was a lovely sight to see.
lovelyIt was so lovely a day that I preferred to walk.
lovelyIt was such a lovely day that everybody was feeling happy and cheerful.
lovelyJane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.
lovelyJapan, for the most part, is a lovely place to live in.
lovelyLook at that lovely house of Mary's.
lovelyLovely sunset.
lovelyMeg has a lovely face.
lovelySeeing her lovely face relaxes me.
lovelyShe cried what a lovely garden it was.
lovelyShe gave me a lovely watch, but I lost it.
lovelyShe greeted me with a lovely smile.
lovelyShe grew up to be a lovely woman like her mother.
lovelyShe has a lovely round face.
lovelyShe is, indeed, a lovely girl.
lovely"She is lovely." "So she is."
lovelyShe looks very lovely.
lovelyShe's such a lovely girl!
lovelyShe wished the lovely dog belonged to her.
lovelyThat girl has a lovely doll.
lovelyThat is a lovely doll, isn't it?
lovelyThat would be lovely.
lovelyThe building is built of marble of a most lovely color.
lovelyThe new arrival was a lovely girl.
lovelyThese lilies smell lovely.
lovelyThe trees that line the street have lovely blossoms in spring.
lovelyThe two boys lived alone with a lovely cat.
lovelyThe weather was lovely when I left home.
lovelyThey admired the lovely scenery.
lovelyThey bought a site with lovely views of the ocean.
lovelyThey had a lovely time together.
lovelyThey will say your car is very lovely.
lovelyWe had a lovely time at the dance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวยงาม(adj) beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สะสวย(v) be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
สาวงาม(n) beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count Unit: คน
น่ารักน่าเอ็นดู(v) be sweet, See also: be lovely, be cute, Ant. น่าเกลียด, Example: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง
งาม(v) be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
พริ้งเพริศ(v) be charming, See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid, Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง, Example: งานราตรีในค่ำคืนนี้ สาวๆ พริ้งเพริศกันทุกคน, Thai Definition: งามเฉิดฉาย
พริ้ม(v) be pretty, See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: ถึงจะบ่ายมากแล้วหน้าตาของสาวๆ ที่ที่ทำงานนี้ยังพริ้มกันทุกคน, Thai Definition: งามอย่างยิ้มแย้ม, ยิ้มอยู่ในหน้า
พริ้มเพรา(v) be pretty, See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking, Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: หน้าตาของเธอพริ้มเพราขึ้น เมื่อมีชายหนุ่มกล่าวชมความงาม, Thai Definition: งามแฉล้ม
ลออ(adj) beautiful, See also: pretty, fair, lovely, handsome, Syn. งาม, สวย, งามผุดผ่อง, สวยงาม, Example: เธอดูงามลออไปทั่วทั้งตัว, Notes: (เขมร)
เจริญตา(adv) lovely, See also: pretty, pleasingly, Example: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง
เจริญตาเจริญใจ(adv) pleasingly, See also: lovely, pleasurably, delightfully, Example: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ
น่าเกลียด(adj) ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai Definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าเกลียดน่าชัง(adj) cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง(v) to be cute, See also: to be lovely, to be exquisite, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน
น่ารัก(v) be pretty, See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute, Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด, Example: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
น่ารัก(adj) lovely, See also: pretty, cute, charming, Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ, Example: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
น่ารัก(v) be lovely, See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite, Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่ารังเกียจ, Example: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง, Thai Definition: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
น่ารักน่าชัง(adj) cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
น่ารักน่าชัง(v) be cute, See also: be pretty, be attractive, be lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน
น่าเอ็นดู(v) be lovely, See also: be charming, be exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก, Example: สุนัขจรจัดตัวนี้น่าเอ็นดูจริง, Thai Definition: ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
น่าเอ็นดู(adj) lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
ย้อง(adj) beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
ยองใย(adv) fine, See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright, Syn. ผุดผ่อง, นวลใย, ขาวนวล, Example: ผิวพรรณของฉันผุดผ่องเป็นยองใย, Thai Definition: ผุดผ่องเป็นน้ำนวล
แฉล้ม(adj) lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
ไฉไล(adj) pretty, See also: lovely, tender and beautiful, Syn. งาม, Ant. ขี้เหร่, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนหน้าตาไฉไลไล่เลี่ยกัน
ชดช้อย(adv) gently, See also: lovely, gracefully, Syn. อ่อนช้อย, Example: ท่ารำของนางรำบนเวทีนั้นงามชดช้อยเหลือเกิน
กระชดกระช้อย(adj) graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
กระจุ๋มกระจิ๋ม(adj) delicate, See also: lovely, dainty, cute, Syn. จุ๋มจิ๋ม, Example: เธอมีปากกระจุ๋มกระจิ๋ม, Thai Definition: เล็กๆ น้อยๆ, น่าเอ็นดู
ขวัญตา(n) lovely sight, Syn. แก้วตาดวงใจ, Example: พระองค์สร้างทาชมาฮาลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งขวัญตาของพระองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: มิ่งขวัญดวงตา
โสภณ(adj) beautiful, See also: lovely, pretty, handsome, comely, fair, good-looking, Syn. งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
จิ้มลิ้ม(v) be lovely, See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, Example: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้, Thai Definition: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
สวยหยาดเยิ้ม(v) be beautiful, See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, , Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ, Example: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฉไล[chailai] (adj) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful  FR: beau
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: lovely sight
น่าเอ็นดู[nā-endū] (adj) EN: lovely ; charming ; exquisite  FR: charmant ; attachant
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (v) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (adj) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?  FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
งาม[ngām] (adj) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair  FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking
สวาท[sawāt] (adj) EN: lovely ; loveable ; beloved
สวย[sūay = suay] (adj) EN: beautiful ; lovely  FR: beau ; joli
สวยงาม[sūay-ngām = suay-ngam] (adj) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely  FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring
ยองใย[yøngyai] (adj) EN: fine ; clear ; healthily ; glowingly ; lovely ; bright

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVELY L AH1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lovely (j) lˈʌvliː (l uh1 v l ii)
unlovely (j) ˈʌnlˈʌvliː (uh1 n l uh1 v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely, #1,002 [Add to Longdo]
妩媚[wǔ mèi, ㄨˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming, #11,863 [Add to Longdo]
良辰美景[liáng chén měi jǐng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fine time, beautiful scenery (成语 saw); everything lovely, #54,292 [Add to Longdo]
春光明媚[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, ] lovely spring sunshine, #60,199 [Add to Longdo]
花好月圆[huā hǎo yuè yuán, ㄏㄨㄚ ㄏㄠˇ ㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] lit. lovely flowers, round moon (成语 saw); fig. everything is wonderful; perfect happiness; conjugal bliss, #64,899 [Add to Longdo]
满园春色[mǎn yuán chūn sè, ㄇㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣ ㄙㄜˋ, / 滿] everything in the garden is lovely, #77,671 [Add to Longdo]
嬿[yàn, ㄧㄢˋ, 嬿] lovely, #97,707 [Add to Longdo]
皓齿明眸[hào chǐ míng móu, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄡˊ, 齿 / ] white teeth and bright eyes (成语 saw); lovely young woman, #397,082 [Add to Longdo]
皓齿朱唇[hào chǐ zhū chún, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄓㄨ ㄔㄨㄣˊ, 齿 / ] white teeth and vermilion lips (成语 saw); lovely young woman, #953,281 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] lovely; beautiful [Add to Longdo]
瑞色[ruì sè, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, ] lovely color [Add to Longdo]
蛾眉皓齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]
装可爱[zhuāng kě ài, ㄓㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] to act cute; putting on adorable airs; to pretend to be lovely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
hold {adj}lovely; meek [Add to Longdo]
lieblich; wonnig {adj} | lieblicher; wonniger | am lieblichsten; am wonnigstenlovely | lovelier | loveliest [Add to Longdo]
reizend {adv}lovely [Add to Longdo]
reizlos {adv}unlovely [Add to Longdo]
unschön {adv}unlovely [Add to Longdo]
liebe GrüßeLG : lovely greetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラブリー[raburi-] (adj-no) lovely [Add to Longdo]
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
可愛らしい[かわいらしい, kawairashii] (adj-i) lovely; sweet; (P) [Add to Longdo]
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [Add to Longdo]
花の顔;花のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(花の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face [Add to Longdo]
花の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See 花の顔) lovely face [Add to Longdo]
奇麗(P);綺麗(P)[きれい, kirei] (adj-na) (1) (uk) pretty; lovely; beautiful; fair; (2) clean; clear; pure; tidy; neat; (3) (as 奇麗に) completely; entirely; (P) [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
美しい[うつくしい, utsukushii] (adj-i) beautiful; lovely; (P) [Add to Longdo]
姫(P);媛(oK)[ひめ, hime] (n) (1) princess; young lady of noble birth; (n-suf,n) (2) (See 彦) girl; (pref) (3) small & lovely; (P) [Add to Longdo]
穆穆;穆々[ぼくぼく, bokuboku] (adj-t,adv-to) (arch) peaceful and lovely; humble and dignified [Add to Longdo]
麗しい[うるわしい, uruwashii] (adj-i) beautiful; lovely [Add to Longdo]
嬌姿[きょうし, kyoushi] (n) lovely figure [Add to Longdo]
嬌声[きょうせい, kyousei] (n) lovely voice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lovely
   adj 1: appealing to the emotions as well as the eye
   2: lovable especially in a childlike or naive way [syn:
     {adorable}, {endearing}, {lovely}]
   n 1: a very pretty girl who works as a photographer's model
      [syn: {cover girl}, {pin-up}, {lovely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top