ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loony*

L UW1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loony, -loony-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loony(sl) บ้า, See also: ประสาท, สติไม่ดี, Syn. loonie
loony bin(sl) โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
LOONY L UW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loony (n) lˈuːniː (l uu1 n ii)
loonybin (n) lˈuːnɪbɪn (l uu1 n i b i n)
loonybins (n) lˈuːnɪbɪnz (l uu1 n i b i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt {adj} | verrückter | am verrücktestenloony | loonier | looniest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loony
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]
   n 1: someone deranged and possibly dangerous [syn: {crazy},
      {loony}, {looney}, {nutcase}, {weirdo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top