ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*look forward to*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: look forward to, -look forward to-
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look forward to(idm) ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to(phrv) ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to(phrv) ตั้งหน้ารอคอย, Syn. anticipate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look forward toIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
look forward toI hope this letter interests you and look forward to your reply.
look forward toI'll look forward to it.
look forward toI look forward to corresponding with you.
look forward toI look Forward to hearing from you.
look forward toI look forward to hearing from you soon.
look forward toI look forward to meeting you again soon.
look forward toI look forward to my birthday.
look forward toI look forward to receiving your reply as soon as possible.
look forward toI look forward to seeing them this spring.
look forward toI look forward to seeing you again.
look forward toI look forward to seeing you again very soon.
look forward toI look forward to seeing you at Christmas.
look forward toI look forward to seeing you on my next trip to your city.
look forward toI look forward to the summer vacation.
look forward toI look forward to your comments on the report.
look forward toI look forward to you reply.
look forward toI look forward to your next visit.
look forward toI really look forward to your visit in near future.
look forward toIt was nice to meet you, and I look forward to hearing from you.
look forward toMay we look forward to receiving your order?
look forward toWe are look forward to seeing you again.
look forward toWe look forward to receiving the catalog soon.
look forward toWe look forward to receiving your prompt reply.
look forward toWe look forward to receiving your quote by return mail.
look forward toWe look forward to working more closely with you in the future.
look forward toWe look forward to your early reply.
look forward toWe look forward to your entries.
look forward toWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกหวัง(v) hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
คิดหวัง(v) hope, See also: long, set one's heart on, cross one's fingers, look forward to, desire, Syn. คาดหวัง, Example: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด, Thai Definition: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
เฝ้าคอย(v) wait, See also: await, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ลูกแมวที่หิวโซเหล่านี้ กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของแม่, Thai Definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
เฝ้าคอย(v) expect, See also: wait, anticipate, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ทุกคนรวมทั้งฉันที่เฝ้ารอพระอาทิตย์ตกหลังเขาด้วยความอดทนแต่สุดท้ายเมฆมาบังเห็นเพียงลำแสงที่ลอดก้อนเมฆ เพียงแค่นี้หรือที่พวกเราเฝ้าคอย, Thai Definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
มุ่งมาด(v) be determined, See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for, Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา, Example: หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้, Thai Definition: คาดหมายไว้
ตั้งตาคอย(v) expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, ตั้งตารอ, Example: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย
ตั้งตารอ(v) expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. ตั้งตารอ, รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, Example: บรรดาคอลูกหนังกำลังตั้งตารอลุ้น บอลโลก ที่กำลังจะมาถึง
หวังผล(v) wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai Definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน
หวังผล(v) wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai Definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[faokhøi] (v) EN: wait ; await ; look forward to ; expect  FR: attendre
นึกหวัง[neuk wang] (v, exp) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期待[qī dài, ㄑㄧ ㄉㄞˋ, ] to look forward to; to await; expectation, #1,059 [Add to Longdo]
向往[xiàng wǎng, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to yearn for; to look forward to, #7,195 [Add to Longdo]
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, ] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly, #8,755 [Add to Longdo]
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]
盼望[pàn wàng, ㄆㄢˋ ㄨㄤˋ, ] to hope for; look forward to, #11,519 [Add to Longdo]
憧憬[chōng jǐng, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, ] to long for; to look forward to; longing; vision for future, #12,159 [Add to Longdo]
企盼[qǐ pàn, ㄑㄧˇ ㄆㄢˋ, ] to expect; to look forward to; anxious for sth; to hope (to get sth), #26,793 [Add to Longdo]
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] anxious; look forward to; earnestly wish for, #31,267 [Add to Longdo]
恭候[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, ] look forward to, #68,240 [Add to Longdo]
承望[chéng wàng, ㄔㄥˊ ㄨㄤˋ, ] to expect (often in negative combination, I never expected...); to look forward to, #232,040 [Add to Longdo]
瞩望[zhǔ wàng, ㄓㄨˇ ㄨㄤˋ, / ] to look forward to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entgegensehen | entgegensehendto look forward to | looking forward to [Add to Longdo]
sich freuen aufto look forward to [Add to Longdo]
Wir sehen Ihren weiteren Nachrichten mit Interesse entgegen und verbleiben ...We look forward to hearing from you and remain ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
心待ちにする[こころまちにする, kokoromachinisuru] (exp,vs-i) to look forward to [Add to Longdo]
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for [Add to Longdo]
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top