ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loam*

L OW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loam, -loam-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loam(n) ดินที่ใช้ทำอิฐ
loam(n) ดินที่อุดมสมบูรณ์, See also: ดิน, Syn. topsoil
loam(vt) ปกคลุมด้วยดิน
gloaming(n) เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam

English-Thai: Nontri Dictionary
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loamดินร่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loamy Sandsดินทรายปนดินร่วน [สิ่งแวดล้อม]
Loamดินร่วน, Example: ดินที่มีเนื้อเป็นดินเหนียวปนทรายกับวัตถุ อินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุยและมีโอชะในดินธรรมชาติ เป็นผลให้ปลูกพืชได้งอกงามอยู่ในตัวโดยไม่ต้อง ปรับปรุงอย่างใดอีก เรียกได้ว่าเป็นดินอุดม [สิ่งแวดล้อม]
Sandy Clay Loamดินร่วนเหนียวปนทราย [สิ่งแวดล้อม]
Cycloamylosesไซโคลอะมิโลส [การแพทย์]
loamy sandloamy sand, ดินปนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
loamloam, ดินร่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
silt loamsilt loam, ดินร่วนปนตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sandy loamsandy loam, ดินร่วนปนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Clay loamClay loam, ดินร่วนเหนียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
silty clay loamsilty clay loam, ดินร่วนเหนียวปนตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
loamดินร่วน, ดินที่มีเนื้อเป็นดินปนทรายและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ มีลักษณะร่วนซุย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เม็ดดินมีขนาดเล็กแต่ไม่ละเอียด ทำให้มีช่องว่างมากกว่าดินเหนียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาย่ำค่ำ(n) dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai Definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เย็น(n) evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai Definition: เวลาใกล้ค่ำ
ลอกท้องร่อง(v) deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai Definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.
ดินปนทราย(n) loam, See also: sandy soil, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณเขาที่มีลักษณะดินปนทราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินปนทราย[dinponsāi] (n) EN: loam ; sandy soil  FR: sol sablonneux [m]
ดินร่วน[dinruan] (n) EN: loam ; loose soil  FR: terreau [m]
พลบค่ำ[phlop kham] (n) EN: dusk ; gloaming  FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[wēlā yamkham] (n, exp) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening  FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[wēlā yen] (n, exp) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming  FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[yen] (n) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming  FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAM L OW1 M
GLOAM G L OW1 M
LOAMY L OW1 M IY0
GLOAMING G L OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loam (n) lˈoum (l ou1 m)
loamy (j) lˈoumiː (l ou1 m ii)
loamier (j) lˈoumɪəʳr (l ou1 m i@ r)
gloaming (n) glˈoumɪŋ (g l ou1 m i ng)
loamiest (j) lˈoumɪɪst (l ou1 m i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few, #44,453 [Add to Longdo]
黏土[nián tǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨˇ, ] clay; loam, #45,236 [Add to Longdo]
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, ] compost; garden soil; loam, #70,653 [Add to Longdo]
粘土[nián tǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨˇ, ] clay; loam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämmerung {f} | Dämmerungen {pl}gloaming | gloamings [Add to Longdo]
Lehm {m}loam [Add to Longdo]
Lehmboden {m}loamy soil [Add to Longdo]
lehmig {adj} | lehmiger | am lehmigstenloamy | loamier | loamiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロアンペア[kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
ローム[ro-mu] (n) loam; (P) [Add to Longdo]
ローム層[ロームそう, ro-mu sou] (n) stratum of loam [Add to Longdo]
軽鬆土[けいそうど, keisoudo] (n) (1) loam; humus; (2) soil formed from fine volcanic ash [Add to Longdo]
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loam
      n 1: a rich soil consisting of a mixture of sand and clay and
           decaying organic materials

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top