ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lively*

L AY1 V L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lively, -lively-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lively(adj) กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively(adv) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively(adj) ชัดเจน
lively(adj) เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively(adj) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively(adj) ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull
look lively(phrv) เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look alive, look sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?
livelyWe had a lively party last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน(v) be colorful, See also: be lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
สดชื่น(v) be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สดใส(v) be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
เปรียว(v) be nimble, See also: be agile, active, brisk, lively, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก, Thai Definition: กิริยาที่ว่องไว
คึกคะนอง(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
คึกคาม(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
น่าอยู่(adj) pleasant, See also: welcome, delightful, lively, Syn. น่าอาศัย
ปราดเปรียว(adv) nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
เฉิดฉาย(v) be bright, See also: be beautiful, be glorious, be lively, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉัน, Example: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระชุ่มกระชวย(v) be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
ครึกครื้น(adv) merrily, See also: joyfully, jolly, lively, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: คืนนี้พวกเราไปหาความสำราญกันอย่างครึกครื้น
กะหนอกะแหน(adv) pleasingly and lively (talk), Syn. กระหนอกระแหน, Example: หล่อนพูดจากระหนอกระแหนน่าฟัง, Thai Definition: เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
น่าอยู่[nāyū] (adj) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in  FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[sotsai] (adj) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful  FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELY L AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lively (j) lˈaɪvliː (l ai1 v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]
火势[huǒ shì, ㄏㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] fire; conflagration; lively; flourishing, #15,940 [Add to Longdo]
轻快[qīng kuài, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] light and quick; brisk; spry; lively; effortless; relaxed; agile; blithe, #21,654 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio, #32,594 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
清朗[qīng lǎng, ㄑㄧㄥ ㄌㄤˇ, ] clear and bright; unclouded; clear and sonorous (voice); clear and lively (narrative), #50,325 [Add to Longdo]
二黄[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] erhuang, a lively opera tune, #72,472 [Add to Longdo]
二簧[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, ] erhuang, a lively opera tune [Add to Longdo]
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party [Add to Longdo]
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]
nicht lebendig {adj}unlively [Add to Longdo]
Es geht hoch her.Things are getting lively. [Add to Longdo]
Es war viel los.We had a lively time. [Add to Longdo]
Mach schnell!Look lively! [Add to Longdo]
Um 9 wurde es dann lebhafter.At 9 things started to get lively. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぴんぴん[pinpin] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na,n) vigor; vigour; active; lively; (P) [Add to Longdo]
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t,adv-to) noisy; boisterous; lively [Add to Longdo]
御侠;お侠[おきゃん, okyan] (n) pert girl; girl with "attitude"; lively minx; tomboy [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
小取り回し;小取回し;小取回[ことりまわし;こどりまわし, kotorimawashi ; kodorimawashi] (n) lively or quick witted person [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
甚句[じんく, jinku] (n) lively song; lively dance [Add to Longdo]
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively [Add to Longdo]
生々しい(P);生生しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv,adv-to,vs) vividly; lively; (P) [Add to Longdo]
生生[せいせい, seisei] (adj-na,n) lively; growing up [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
段物[だんもの, danmono] (n) musical (dramatic) piece in several acts; type of koto solo; lively type of shamisen song [Add to Longdo]
賑々しい;賑賑しい[にぎにぎしい, niginigishii] (adj-i) lively; merry; gay [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]
躍動[やくどう, yakudou] (n,vs) lively motion; throb; (P) [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
勇壮;雄壮[ゆうそう, yuusou] (adj-na) heroic; brave; majestic; soul-stirring; lively; gallant [Add to Longdo]
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests [Add to Longdo]
話に花を咲かせる[はなしにはなをさかせる, hanashinihanawosakaseru] (exp,v1) to engage in lively conversation [Add to Longdo]
綺想曲[きそうきょく, kisoukyoku] (n) capriccio; lively musical composition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lively
   adj 1: full of life and energy; "a lively discussion"; "lively
       and attractive parents"; "a lively party" [ant: {dull}]
   2: full of zest or vigor; "a racy literary style" [syn:
     {lively}, {racy}]
   3: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   4: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]
   5: filled with events or activity; "a lively period in history"
   6: full of spirit; "a dynamic full of life woman"; "a vital and
     charismatic leader"; "this whole lively world" [syn: {full of
     life}, {lively}, {vital}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top