ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*little by little*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: little by little, -little by little-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
little by little(idm) ทีละน้อย, See also: อย่างช้าๆ
little by little(adv) ทีละน้อย, See also: ทีละเล็กทีละน้อย, ค่อยๆ, Syn. gradually

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
little by littleAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
little by littleGreen leaves are coming out little by little.
little by littleHe has recovered little by little.
little by littleHe recovered little by little.
little by littleHe saved money little by little, so that he could build a new house.
little by littleHe will get better little by little.
little by littleHis health is improving little by little.
little by littleI am beginning to like Ken little by little.
little by littleIt's getting darker little by little.
little by littleIt's getting dark little by little outside.
little by littleLearn little by little every day.
little by littleLittle by little our knowledge of English increases.
little by littleLittle by little, the buds on the rosebush in my garden begin to open.
little by littleThe deficit has been diminishing little by little.
little by littleThe level of the river rose little by little.
little by littleThe news spread little by little.
little by littleThe patient got better little by little.
little by littleThis plant grew little by little.
little by littleTom's Japanese is improving little by little.
little by littleWith her help my French improved little by little.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย(adv) gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
เก็บเล็กผสมน้อย(v) save little by little, See also: pick up fragment by fragment, collect, Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะมั่งมีขึ้นเอง, Thai Definition: เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย
เก็บเล็ม(v) save little by little, See also: collect, Syn. เก็บเล็กผสมน้อย, Example: เขาเป็นคนไม่ค่อยเครียด หนังสือก็ไม่ได้อ่านมากมาย แต่ชอบเก็บเล็มจากสิ่งที่มีคุณค่าในหนังสือ, Thai Definition: ค่อยๆ เก็บทีละน้อย
ละเลียด(v) nibble, See also: peck, eat little by little, gradually do something, Example: เธอค่อยๆ ละเลียดอาหารเหมือนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต, Thai Definition: กินหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละน้อยๆ
นิดเดียว(adv) a few, See also: a little, in little, little by little, Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย, Ant. มาก, มากมาย, Example: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ, Thai Definition: เล็กน้อยเหลือเกิน
นิดๆ(adv) a little bit, See also: a little, in little, little by little, Syn. น้อยๆ, นิดหน่อย, เล็กน้อย, Ant. มาก, Example: วันนี้อากาศเย็นนิดๆ พอสบาย
จุบจิบ(adv) little by little, See also: repeatedly, gradually, Example: ผู้ที่จะลดความอ้วนควรกินข้าวพอควร ให้เลิกกินจุบจิบ, Thai Definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อที่ละเล็กทีละน้อย
ทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละน้อย
เหยาะ(v) add little by little, See also: drop by drop, Syn. ใส่, Example: แม่เหยาะน้ำปลาลงไปในหม้อแกงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเค็ม, Thai Definition: หยดเติมลงแต่น้อยให้พอต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
เก็บหอมรอมริบ[kephømrømrip] (v) EN: save little by little  FR: épargner petit à petit
ค่อย[khǿi] (x) EN: little by little ; graduellement  FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (x) EN: little by little  FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
ทีละเล็กละน้อย[thīla lek la nøi] (adv) EN: gradually ; little by little  FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[thīla lek thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
เหยาะ[yǿ] (v) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle  FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little, #61,120 [Add to Longdo]
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schritt {m} | Schritte {pl} | Schritt für Schritt; Schritt um Schritt | ein Schritt in Richtung ... | im Schritt | im gleichen Schritt und Tritt | gemessenen Schrittes | Schritt halten mit | einen Schritt machen | kleine Schritte machen; kurze Schritte machen | die ersten Schritte machen | den ersten Schritt tun | den zweiten Schritt vor dem ersten tun [übtr.] | ein großer Schritt nach vornstep | steps | step by step; little by little | a step towards | in step; at walking pace | in step | with measured step | to keep step with | to take a step | to take small steps | to take one's first steps | to make the first move | to put the cart before the horse [fig.] | a big step up the ladder [fig.] [Add to Longdo]
ganz allmählichlittle by little [Add to Longdo]
nach und nachlittle by little [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P) [Add to Longdo]
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
追々;追追;追い追い[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step [Add to Longdo]
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot [Add to Longdo]
薄紙を剥ぐように;薄紙をはぐように[うすがみをはぐように, usugamiwohaguyouni] (exp) little by little (recovering after an illness); slowly but surely [Add to Longdo]
薄皮をはぐように[うすかわをはぐように, usukawawohaguyouni] (exp) (variant of 薄紙を剥ぐように) little by little; slowly but surely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 little by little
   adv 1: a little bit at a time; "the research structure has
       developed piecemeal" [syn: {piecemeal}, {little by
       little}, {bit by bit}, {in stages}]
   2: by a short distance; "they moved it by inches" [syn: {by
     inches}, {little by little}, {by small degrees}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top