ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*liquids*

L IH1 K W AH0 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: liquids, -liquids-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
Adhesive Liquidsยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]
Immiscible Liquidsของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน, ของเหลวสองชนิดที่ไม่เข้ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidsA sponge absorbs liquids.
liquidsI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquidsWater and oil are both liquids.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDS L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDS L IH1 K W IH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquids (n) lˈɪkwɪdz (l i1 k w i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] clear (water); strain liquids, #21,302 [Add to Longdo]
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] waste liquids, #47,856 [Add to Longdo]
[bú, ㄅㄨˊ, ] mold on liquids, #56,411 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] strain liquids, #68,128 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] to drop, as liquids; a drop, #702,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüssigkeit {f} | Flüssigkeiten {pl}fluid; liquid | fluids; liquids [Add to Longdo]
Medien {pl}; Prozessmedien {pl}process media; process liquids and gases; process utilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポテポテ[potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy [Add to Longdo]
重液[じゅうえき, juueki] (n) heavy liquids [Add to Longdo]
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P) [Add to Longdo]
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids [Add to Longdo]
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top