ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*legally*

L IY1 G AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: legally, -legally-
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legally(adv) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidence, illegally obtainedพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legallyAll human beings are legally equal.
legallyA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
legallyI don't know how to legally get around those regulations.
legallyShe has legally divorced her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย(adv) unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
วิสามัญฆาตกรรม(v) murder legally, See also: extrajudicially kill, Example: ตำรวจปราบปราบยาเสพติดวิสามัญฆาตกรรม 2 ศพ ที่อาคารเจริญสุขแมนชั่น, Thai Definition: ฆาตกรรมที่กระทำตามหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยชอบด้วยกฎหมาย[dōi chøp dūay kotmāi] (adv) EN: legally
โดยนิตินัย[dōi nitinai] (adv) EN: legally ; de jure ; by right
โดยถูกกฎหมาย[dōi thūk kotmāi] (adv) EN: legally
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
นิตินัย[nitinai] (adv) EN: legally ; by law ; de jure  FR: légalement ; juridiquement
ตามกฎหมาย[tām kotmāi] (adv) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law  FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGALLY L IY1 G AH0 L IY0
ILLEGALLY IH2 L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legally (a) lˈiːgəliː (l ii1 g @ l ii)
illegally (a) ˈɪlˈiːgəliː (i1 l ii1 g @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收缴[shōu jiǎo, ㄕㄡ ㄐㄧㄠˇ, / ] to recover (illegally obtained property); to seize; to capture; to force sb to hand over sth; to levy, #13,195 [Add to Longdo]
盘踞[pán jù, ㄆㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] to occupy illegally; to seize (territory); to entrench (oneself), #27,670 [Add to Longdo]
套购[tào gòu, ㄊㄠˋ ㄍㄡˋ, ] a fraudulent purchase; to buy up sth illegally, #62,212 [Add to Longdo]
套换[tào huàn, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to change (currency) illegally; fraudulent exchange, #144,334 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bebauungsplan {m} | rechtskräftiger Bebauungsplan(binding) land-use plan | legally binding land-use plan [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
als gesetzlich bindend akzeptiert werdento be accepted as legally binding [Add to Longdo]
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding [Add to Longdo]
illegal {adv}illegally [Add to Longdo]
legal {adv}legally [Add to Longdo]
rechtskräftig {adj}final; legally valid [Add to Longdo]
rechtskundiglegally trained [Add to Longdo]
rechtsverbindlich {adj}legally binding [Add to Longdo]
ungesetzlich {adv}illegally [Add to Longdo]
unrechtmäßig {adv}unlawfully; illegally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P) [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
禁鳥[きんちょう, kinchou] (n) legally protected bird [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来であれば[ほんらいであれば, honraideareba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来なら[ほんらいなら, honrainara] (exp) by all rights; properly speaking; legally speaking [Add to Longdo]
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent [Add to Longdo]
無能力者[むのうりょくしゃ, munouryokusha] (n) (legally) incompetent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legally
   adv 1: by law; conforming to the law; "we are lawfully wedded
       now" [syn: {legally}, {lawfully}, {de jure}] [ant:
       {unlawfully}]
   2: in a legal manner; "he acted legally"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top