ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*junkie*

JH AH1 NG K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: junkie, -junkie-
Possible hiragana form: *じゅんきえ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junkie(n) คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKIE JH AH1 NG K IY0
JUNKIER JH AH1 NG K IY0 ER0
JUNKIES JH AH1 NG K IY0 Z
JUNKIEST JH AH1 NG K IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junkie (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junkies (n) ʤˈʌŋkɪz (jh uh1 ng k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fixer {m}junkie [Add to Longdo]
Junkie {m}junkie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンキー[janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
活字中毒[かつじちゅうどく, katsujichuudoku] (n) addiction to the printed word; reading addict; book (print) junkie [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser [Add to Longdo]
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie [Add to Longdo]
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junkie
   n 1: a narcotics addict [syn: {drug addict}, {junkie}, {junky}]
   2: someone who is so ardently devoted to something that it
     resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a
     bodybuilding freak"; "a news junkie" [syn: {addict}, {nut},
     {freak}, {junkie}, {junky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top