ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*junker*

JH AH1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: junker, -junker-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junker(n) รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKER JH AH1 NG K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechkiste {f} | Blechkisten {pl}junker; wreck; jalopy; tin lizzy; flivver | junkers [Add to Longdo]
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Junker
      n 1: member of the Prussian aristocracy noted especially for
           militarism

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top